Sabadell: La CUP presenta un catàleg de mesures «per una alternativa a l’actual sistema econòmic»

Dimecres, en un acte públic celebrat al Casal Pere Quart, la CUP Sabadell va fer públic un catàleg de 10 mesures de xoc per "una […]Dimecres, en un acte públic celebrat al Casal Pere Quart, la CUP

Sabadell va fer públic un catàleg de 10 mesures de xoc per "una

alternativa a l’actual sistema econòmic i social". La xerrada es va

obrir amb la intervenció del sabadellenc Jordi Berbis, economista del

Seminari Taifa, qui va repassar les causes estructurals de la crisi

econòmica, posant èmfasi en la caiguda del valor real dels salaris al

llarg dels darrers 20 anys, que ha provocat una economia basada en el

crèdit , així com en la consegüent substitució de l’economia real per

l’especulativa.


Berbis va exposar la tesi, compartida per la

CUP que “la crisi no és un error del capitalisme, sinó que el

capitalisme porta implícita la crisi, per tant, la seva sortida passa

per superar aquest sistema econòmic”.

Seguidament, la primera de

les portaveus de la CUP, Gemma Morros, va denunciar el que entenen com

a “fòrmules que segueixen regint-se pel criteri que ens ha dut a

aquesta situació: el de garantir els beneficis a costa de dels drets

socials i laborals”, com la desregularització laboral o el rescat

d’entitats especuladores. Afegí també crítiques a mesures “populistes i

improvisades que no van a l’arrel del problema, entre les quals va

incloure els FEIL, o l’anunci de dotacions d’ordinadors a les escoles o

les que “són del tot contraproduents”, com el retorn dels 400€ de

l’IRPF o els ajuts al lloguer que no han fet sinó mantenir els preus a

l’alça.

Finalment, el també portaveu de la CUP Ernest Espinós va

exposar el decàleg de mesures proposades per l’organització

independentista, algunes de nivell local, i altres a nivell més

general, que pretenen “avançar en el camí de la construcció d’un nou

sistema, capaç de garantir a la classe treballadora el fruit del seu

esforç, i al conjunt de la humanitat unes condicions de vida dignes”

Entre

les mesures més destacades, la CUP proposa la "nacionalització per part

del govern català dels sectors estratègics que generen grans beneficis:

el sector energètic i part de les telecomunicacions". També estan a

favor de la nacionalització de les entitats financeres "que recorrin

als recursos públics, creant un institut català del crèdit a empreses i

professionals".

A més, consideren imprescindible "la

participació i control públic de les grans empreses que rebin

subvencions, essent condició indispensable per aquestes el manteniment

dels llocs de treball i les condicions laborals".

El seu catàleg

també inclou destinar un 6,5% del PIB "a una única xarxa pública

educativa que garanteixi la igualtat de drets, la integració social i

la capacitació tècnica i cultural dels estudiants" o "la construcció

d'un únic sistema sanitari català públic i de qualitat que garanteixi

l’assistència universal i crear ocupació des dels municipis en el

sector de l’atenció a les persones amb problemes de dependència", entre

d'altres.


Font: Avui.cat

12 de juny de 2009