Els serveis públics centren el debat d’un Ple Municipal on es va aprovar l’entrada de Sitges a l’Associació de Municipis per la Independència

El Ple Municipal de gener va viure un intens debat entorn del model de gestió dels serveis. També, es va acordar l’obertura de l’expedient de […]


El Ple Municipal de gener va viure un intens debat entorn del model de gestió dels serveis. També, es va acordar l’obertura de l’expedient de declaració de lesivitat del contracte d’arrendament del Sitges Reference enmig dels retrets crispats entre el Govern i el PSC.

Gestió dels serveis. El Govern aprovació la municipalització del servei de neteja de les platges de Les Botigues al·legant que hi ha un deute amb l’organisme que se’n feia càrrec: la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana; i que la gestió directa del servei suposarà un estalvi. Ens vam mostrar favorables a aquesta iniciativa i vam demanar que el procés no s’aturi i s’estudiï la possibilitat de que altres serveis actualment externalitats segueixin el mateix camí.
El Ple va tornar a centrar el debat en el mateix punt quan es va aprovar donar una nova concessió administrativa per la gestió del Centre l’Aplec. El regidor de la CUP, Oscar Ortiz, va declarar que “Durant aquests propers anys volem confrontar els dos models de gestió: municipalització-externalització i que es realitzin estudis per comprovar la viabilitat de municipalitzar. L’externalització de serveis va suposar inicialment una entrada de diners per a l’Ajuntament però a mitjà i llarg termini s’ha convertit en una sagnia de les arques municipals que encara dura. També ha comportat la pèrdua de control democràtic directe sobre els diferents serveis públics que deixen d’estar sota la lògica de l’interès general i esdevenen mercaderies.”
Regidors com Lluís Mercè o el propi Batlle es varen mostrar partidaris de municipalitzar serveis externalitats, tot i que “no tots, ni tots de cop”. D’altra banda el regidor Mas va declarar que en l’anterior contracte de concessió de l’Aplec, l’empresa “n’extreia uns beneficis extraordinaris” de la gestió. Nosaltres apostem per municipalitzar per garantir uns serveis de qualitat i en aquells casos que s’obtinguin beneficis econòmics poder-los invertir en la vila de Sitges.

Consell Municipal de Cultura. El Ple va aprovar per unanimitat el nomenament dels membres del consell. Vam reclamar la regidora Rossell que el consell esdevingui una eina més oberta i que tingui un caràcter vinculat i no únicament consultiu; per fer de la cultura una eina de participació.
Pla d’Igualtat 2011-2015. Des de la CUP ens vam sumar a la resta de grups municipals per aprovar el Pla. Tanmateix Oscar Ortiz va declarar que “el pla només funcionarà si va a l’arrel del problema i no només es basa en realitzar algun taller de tan en quant.  Se n’han de fer responsables tan associacions de dones com d’homes i també ha d’incidir en el col·lectiu LGTB”.

El Rusc. El Govern va ratificar al Ple la supressió del servei del Centre Obert després de dos mesos del seu tancament. Les treballadores al final del Ple van reclamar al Govern que s’escoltin solucions al tancament i que l’Ajuntament fes passos ferms per a reobrir el centre. Davant la lentitud i la manca de prioritat que l’Ajuntament dóna a aquest assumpte varen ser les pròpies educadores les que van presentar a la regidora d’Educació una via de solució que consisteix en la constitució d’una fundació que permeti reobrir el Centre i garantir-ne el servei. Des de la CUP vam realitzar diverses preguntes relacionades amb el tancament del Centre Obert, tanmateix la regidora Lluís no va voler contestar-les al Ple i ho farà per escrit.
A dia d’avui l’Ajuntament encara no té cap proposta per la reobertura i tampoc té idea de què fer amb aquells infants que eren educats al Rusc i que requereixen una atenció especial que no reben en ludoteques. Fet que demostra una gran manca de previsió, ja que el Govern coneixia des de mesos abans del tancament que existia un gra deute amb l’empresa i que el més probable seria que aquesta acabes deixant el servei. Una conseqüència de tenir els serveis socials externalitats.

Moció per l’entrada de Sitges a l’Associació de Municipis per la Independència. Sitges va aconseguir l’entrada a l’Associació i declarar-se per primera vegada com a municipi favorable a la independència. Aquest pas històric va situar al PP com a únic partit contrari. La moció presentada per la CUP es va aprovar amb els 9 vots de CiU, NH  i CUP i les 8 abstencions de PSC i SGI.
Moció perquè el 100% de la recaptació de la taxa turística es quedi a Sitges Vam votar a favor de la moció perquè des de l’Esquerra Independentista sempre ens hem mostrat favorables a la taxa però amb matisos ja que entenem que hauria de tenir un caràcter totalment progressiu en funció del preu de la pernoctació per a que fos realment justa.

Moció sobre l’adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero. Aquesta Estratègia implica avançar cap a la reducció i reaprofitament progressiu dels residus com a recursos. La moció va ser presentada per la CUP i aprovada per unanimitat.

Moció conjunta per reclamar una rebaixa en el preu del peatge del Garraf. Tota mesura per intentar rebaixar o eliminar aquest peatge abusiu és bona.  Especialment difícil és la situació dels veïns de Les Botigues que no tenen cap rebaixa tot i viure a l’altra banda de del peatge. Tanmateix, signant aquesta moció no passem per alt que el mateix partit que ha pujat les tarifes és qui governa l’ Ajuntament de Sitges.

6 de febrer de 2012