Tarragona: La CUP demana la creació del Consorci de l’Anella Verda que l’equip de govern va prometre

La CUP de Tarragona remarca la inoperància de l’ Ajuntament de Tarragona en la protecció de l’anella verda, i la necessitat que es desenvolupi aquest […]


La CUP de Tarragona remarca la inoperància de l’ Ajuntament de Tarragona en la protecció de l’anella verda, i la necessitat que es desenvolupi aquest projecte, davant de situacions com les de l’incendi greu del Mèdol del 30 de Juliol.

Per no repetir-se situacions com la de fa dotze anys o la d’aquest estiu, asseguren que és necessari i urgent la posada en marxa del Consorci de l’Anella Verda. I ha de ser l’Ajuntament de Tarragona qui engegui aquest Consorci i a més el lideri com a part més afectada. D’altra banda, demanem també la reforestació de la zona amb flora autòctona per evitar nous incendis.

El 13 de juny del 2007 els responsables municipals (PSC-PSOE i ERC) signaven el pacte de progrés per a la ciutat de Tarragona. En el punt 2 del text concretaven:

Anella Verda. El POUM inclourà un tractament del sòl no urbanitzable i previsions en determinats sòls urbanitzables que siguin compatibles amb la proposta d’anella Verda. Al llarg de la legislatura es posaran les bases per a iniciar el projecte, en els seus aspectes organitzatiu, documental, urbanístic i financer.

Passades ja tres quartes parts de la legislatura, el Consorci no s’ha creat i el 30 de juliol es van cremar unes 100 hectàrees a prop del Mèdol, posant en perill patrimoni natural (la part de ponent de l’anella verda del sector del Tarragonès amb el Baix Gaià), patrimoni cultural (la Pedrera del Mèdol, el mas fortificat d’en Cosidor, la Torre de Guaita de Sant Simplici…) i patrimoni humà (diversos veïns de la zona van haver de ser desallotjats). Cal recalcar que la zona afectada per l’incendi ja va ser víctima d’un fet similar ja fa uns dotze anys. Després d’aquell accident, no es va fer res per a la seva reforestació, que es va regenerar de matolls i de pi blanc (amb un percentatge molt alt d’inflamable).

Des de la CUP de Tarragona, com moltes entitats i associacions ecologistes ja han reclamat amb anterioritat, exigim que es formi d’una vegada per totes el Consorci Mancomunat de l’Anella Verda de Tarragona, entre els propietaris de les finques, les administracions públiques afectades (Ajuntament de Tarragona, el Catllar, la Riera, els Pallaresos, Altafulla, Generalitat de Catalunya, Estat Espanyol per
la competència que encara tenen de les platges, Consell Comarcal i Diputació de Tarragona) i associacions i entitats de ciutadans, per tal de planificar la gestió forestal, turística i de desenvolupament de l’anella verda tarragonina, i de cara també a tindre eines de gestió com: un pla director, un pla de gestió dels usos, un pressupost determinat, entre d’altres. Tot plegat permetria saber a hores d’ara què cal fer per a la restauració de la zona, i no romandre a l’espera de l’aprovació del POUM, ja que la naturalesa no entén ni de legislatures ni de POUM.

La CUP també creu que caldria aprofitar aquest incendi per introduir espècies vegetals mediterrànies que en aquesta zona ja quasi estan desaparegudes com l’alzina, l’ullastre, la blada de fulla petita, l’arç blanc, la servera, el lledoner, el pi pinyer, la savina; i arbustos (tipus de la brolla mediterrània) com ara l’arítjol, l’estepa blanca, el margalló, el romaní, el bruc d’hivern, el càdec o l’arçot. Un Pla Director, aquest, que serviria també per regular els tallafocs i definir-ne la seva ubicació.

La creació d’aquest Consorci hauria de ser imminent i és l’Ajuntament de Tarragona com a part més afectada qui ha d’engegar aquest procés i involucrar a la resta d’agents públics i socials.

28 d'agost de 2010