Terrassa: La nova llei d’educació a debat

Ahir al local dels Minyons de Terrassa, La Candidatura d'Unitat Popular (CUP)  vaa organitzar una taula rodona sobre la proposta de Llei d'Educació de Catalunya […]Ahir al local dels Minyons de Terrassa, La Candidatura d'Unitat Popular (CUP)  vaa organitzar una taula rodona sobre la proposta de Llei d'Educació de Catalunya (LEC). Hi van participar Bernat Pèlach del SEPC, Narcís López d'USTEC-STES i Manel Márquez de CGT.


Els tres ponents van coincidir en la gravetat que aquesta proposta de llei suposa per l'ensenyament públic, i que no és més que una voluntat d'aplicació del Procés de Bolonya universitari a l'educació primària i secundària, que concep les escoles com una 'fàbrica' de mà d'obra precària per les empreses i les buida de qualsevol contingut pedagògic i de formació de l'esperit crític dels estudiants, alhora que precaritza les condicions laborals del professorat.


Bernat Pèlach va destacar que, malgrat tractar-se, la del dia 14, d'una vaga de professors i mestres, els estudiants també tenen molt a dir-hi, ja que dotar de poder i autonomia les direccions dels centres els restarà poder participatiu i decisiu com a alumnes.


López, per la seva banda, va exposar els dos models educatius existents, el que proposa la Conselleria i el que proposa la UNESCO, i va remarcat que a tots els països on s'ha aplicat el model educatiu que proposa Maragall l'experiment ha resultat ser un fracàs. També va voler deixar clar que la Conselleria d'Educació, al contrari del que afirma Maragall aquests dies, no s'ha posat en contacte amb ells pel redactat d'aquesta proposta, i que ha estat redactada d'esquenes a mestres, professors, alumnes i famílies.


Márquez va destacar que el fet que aquesta proposta de llei deixi les portes obertes a la gestió municipal dels centres és un retrocés. L'historiador s'ha basat en el fet que al segle XIX, quan les poques escoles que hi havia eren municipals, s'utilitzaven com a eina política del caciquisme i del poder local, la que es posa en perill el seu caràcter públic per motius econòmics, i que precisament una de les reivindicacions principals dels professors d'aleshores per defensar un model d'escola popular, laica i catalana va ser que la gestió pública dels centres passés a organismes més amplis, tot el contrari del que es pretén fer ara des de la Conselleria.


Els tres ponents van coincidir en el fet que estan segurs que la vaga del dia 14 serà un èxit de la comunitat educativa. 


L'acte va acabar amb un torn obert de paraules entre els assitents

13 de febrer de 2008