Torà: la CUP presenta recurs contra el carrer Montsec.

La CUP de Torà ha presentat un recurs de reposició contra l’acord de ple que va aprovar el projecte d’urbanització del carrer Montsec. Aquest projecte […]


La CUP de Torà ha presentat un recurs de reposició contra l’acord de ple que va aprovar el projecte d’urbanització del carrer Montsec. Aquest projecte ja va ser retirat de l’ordre del dia d’un ple anterior després de que els grups de l’oposició denunciessin que contenia diverses irregularitats;


en concret la CUP va denunciar-ne l’incompliment del Codi

d’Accessibilitat , en l’apartat relatiu a l’eliminació de Barreres

Arquitectòniques Urbanístiques (BAU). En el ple ordinari d’abril

l’equip de govern va tornar a presentar el projecte, amb algunes

modificacions respecte al projecte inicial però sense complir els

mínims establerts, i va fer valer la seva majoria absoluta per

aprovar-lo. La CUP ha presenta el recurs perquè considera inacceptable

aquest incompliment i pel precedent que pot crear de cara a obres

d’urbanització que hi ha pendents.

24 de maig de 2008