Per una Valldoreix viu, dinàmic i participatiu

ALGUNES DE LES NOSTRES PROPOSTES PER VALLDOREIX! 1. Establir un barem de taxes progressives en la recaptació en les que té competències l’EMD2. Crear una […]


ALGUNES DE LES NOSTRES PROPOSTES PER VALLDOREIX!

1. Establir un barem de taxes progressives en la recaptació en les que té competències l’EMD
2. Crear una oficina de mediació d’habitatge, i que l’EMD actuï com a intermediari entre propietaris i possibles llogaters.
3.Crear un consell de joves autogestionat, per promoure activitats culturals, de lleure, esport, etcètera.
4.Potenciar l’agricultura local i que es gestionin el espais lliures, mitjançant l’explotació agrícola i ramadera ecològica.
5.Exigir a l’Ajuntament de Sant Cugat que compleixi amb els acords  en matèria de recollida de residus, i avançar per aconseguir la recollida porta a porta de totes les fraccions.
6.Farem oposició frontal a la creació d’un abocador a la Pedrera Berta.
7.Presentar un pla de viabilitat per fer un nou hotel d’entitats, per tal d’optimitzar recursos..
8.Per tal d’establir un nucli  dels espais destinats a l’esport, revisar convenis i competències entre els diferents equipaments esportius.
9.Promoure una consulta popular per decidir quin estatus ha de tenir Valldoreix: EMD, districte o municipi.
10.Creació del servei de vigilants locals, en contraposició a una seguretat privada.
11.La nostra nació són els Països Catalans. El nostre objectiu és la independència, exercint el dret legítim que el nostre poble té a l’autodeterminació. Per tant, recolzarem i potenciarem totes les propostes que treballin per assolir aquest objectiu.

8 de maig de 2011