Valls: La CUP diu que en el pressupost no es detecten les mesures directes per fer front a la crisi

La CUP presenta al·legacions al pressupost municipal que representen la variació de 618.500 euros amb relació a les partides assignades. El grup reforça amb increments […]La CUP presenta al·legacions al pressupost municipal que representen la

variació de 618.500 euros amb relació a les partides assignades. El

grup reforça amb increments activitats de caràcter social, joventut,

cultura i rebaixa les expectatives pressupostàries pel que fa als

imports d'assessoraments, protocol i indemnitzacions. A banda, presenta

la creació de quatre partides: transport públic al polígon,

rehabilitació de la sala de la Cooperativa, habitatge i el pla especial

dels torrents.

L'equip de govern «sembla que ha confós que la ciutat va bé amb el fet que l'Ajuntament està sanejat econòmicament». Gerard Nogués, portaveu del grup municipal de la CUP, destaca que en el pressupost del 2009 no s'hi «detecten mesures directes als efectes de la crisi». És en aquest sentit que hi presenten les al·legacions, amb increments a partides de benestar social, educació, cultura i la creació de partides noves. La CUP és partidària de crear partides de participació i despesa social a totes les àrees de govern, d'obrir una partida de pressupostos participatius, de crear ajudes a l'habitatge, de crear les places de tècnic d'urbanisme del barri antic i d'educador del Refugi i d'obrir una partida de 50.000 euros per al Pius Hospital.

Una de les vies de finançament, a més a més de la modificació de les partides, seria l'ampliació del préstec del consistori. El grup considera que és un bon moment per fer-ho, per generar inversió i ampliar les polítiques d'ajudes a l'habitatge, l'educació i els col·lectius més desafavorits.

Pel que fa a les partides que es reduirien, la CUP aposta per la rebaixa dels assessoraments externs, les retribucions dels òrgans de govern i un pla d'estalvi energètic i de material, per mitjà del control i la reducció de la despesa en electricitat, llum i aigua.

La CUP també es mostra crítica amb el retard en què s'aprova el pressupost, que impedeix la continuïtat de les polítiques anuals.


Font: El Punt (digital)

24 d'abril de 2009