Vilafranca: La Generalitat deixa Vilafranca i la comarca sense batxillerat nocturn

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha pres la decisió definitiva d'incloure l'IES Eugeni d'Ors dins la llista de 20 centres que es […]


El

Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha pres la

decisió definitiva d'incloure l'IES Eugeni d'Ors dins la llista de 20

centres que es quedaran sense poder impartir el batxillerat nocturn

presencial, i que deixarà Vilafranca i la comarca sense aquesta oferta

formativa.


La CUP ha emès una nota de premsa criticant que la

Generalitat de Catalunya s'hagi mantingut inflexible i no hagi

escoltat, una vegada més, les veus del territori. Cal recordar que hi

ha hagut queixes presentades per l'IES Eugeni d'Ors i dues mocions

aprovades per unanimitat als plens de l'Ajuntament de Vilafranca i del

Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Totes aquestes iniciatives han estat

desateses pel Departament d'Educació dirigit per Ernest Maragall.

Finalment la CUP comunica que donarà suport a qualsevol acció que es

plantegi des de l'equip directiu i l'AMPA de l'IES Eugeni d'Ors en

contra d'aquesta decisió.


NOTA DE PREMSA DE LA CUP

Arran

de la decisió definitiva del Departament d'Educació d'incloure l'IES

Eugeni d'Ors dins la llista de 20 centres que es quedaran sense poder

impartir el batxillerat nocturn presencial, i que deixarà Vilafranca i

la comarca sense aquesta oferta formativa, la Candidatura d'Unitat

Popular de Vilafranca del Penedès vol fer públiques les següents

valoracions:

1. No compartim ni el plantejament

ni l'estratègia del Departament d'Educació en un tema cabdal com és la

supressió de la modalitat presencial del batxillerat nocturn –que

afecta de ple l'ensenyament secundari públic. No veiem amb bons ulls el

model proposat (el pla del Departament és impulsar l’educació a

distància a través de l’Institut Obert de Catalunya i, per aquest

motiu, enguany seran només 26 els centres on es podrà continuar

estudiant els dos cursos de batxillerat nocturn), ni tampoc la manera

com s'ha decidit dur-lo a terme (decisió unilateral del Departament).

2.

Pensem que les línies educatives d'un país no poden marcar-se seguint

uns criteris estrictament econòmics. Per aquest motiu, no entenem

aquesta mesura que va encaminada a reduir la despesa de l'ensenyament

públic.

3. Opinem que el que caldria haver fet

és incrementar l'oferta, i complementar-la amb el batxillerat a

distància, que seria una altra opció; ja que invertir en educació és la

millor garantia de futur per un país.

4.

Lamentem que el Departament hagi tornat a fer gala del seu tarannà

despòtic i no hagi escoltat els sindicats i la comunitat educativa que

no consideraven que eliminar la modalitat presencial del batxillerat

nocturn fos una manera de donar facilitats a l’alumnat.

5.

Lamentem també que, tot i les queixes presentades per l'IES Eugeni

d'Ors i les mocions aprovades per unanimitat als plens de l'Ajuntament

de Vilafranca i del Consell Comarcal de l'Alt Penedès; la Generalitat

de Catalunya / el Departament d'Educació s'hagi mantingut inflexible i

no hagi escoltat, una vegada més, les veus del territori. Aquest fet

ens hauria de fer reflexionar sobre el poc pes del Penedès dins l'statu

quo del país i sobre la manca d'interlocutors vàlids a l'hora de

defensar la ciutadania davant de decisions / agressions com la

supressió del batxillerat nocturn, l'incompliment dels acords referents

a la Vegueria, la instal·lació de peatges…

6.

Donarem suport a qualsevol acció que es plantegi des de l'equip

directiu i l'AMPA de l'IES Eugeni d'Ors en contra d'aquesta decisió.

Candidatura d'Unitat Popular

Vilafranca del Penedès

15 de setembre de 2008

16 de setembre de 2008