Vilafranca: La Generalitat pretén saltar-se l’autonomia municipal imposant unes àrees residencials

La Generalitat de Catalunya està impulsant l'establiment de 100 àrees residencials noves a Catalunya, sota la denominació d'Àrees Residencials Estratègiques (ARE) contemplades en el Pacte […]


La Generalitat de Catalunya està impulsant

l'establiment de 100 àrees residencials noves a Catalunya, sota la

denominació d'Àrees Residencials Estratègiques (ARE) contemplades en el

Pacte Nacional per a l'Habitatge. El Govern de la Generalitat vol que

Vilafranca del Penedès aculli, passant per sobre el planejament

urbanístic de la vila i l'autonomia municipal, dos d'aquestes zones

destinades a construir habitatges.


Aquesta iniciativa pretén que

aquestes àrees estiguin disponibles per a la urbanització en el termini

d’un any, disposin d’habitatge protegit i de promoció privada, i que

els equipaments previstos es desenvolupin juntament amb la urbanització

i la construcció d’habitatges. Aquesta setmana la Junta de Portaveus de

l’Ajuntament de Vilafranca s’ha reunit per valorar l'ARE que inclouria

els plans parcials residencials de les Bassetes i la Pelegrina.


En aquest sentit, l’Ajuntament ha posat en

coneixement de la Generalitat que el sector de sòl de la Pelegrina està

afectat per un acord, aprovat per unanimitat en el ple municipal del

dia 6 de novembre passat, pel qual se suspenien durant un any les

tramitacions urbanístiques de diferents plans parcials. El mateix acord

de ple establia l’inici dels treballs de revisió i d’actualització de

l’agenda del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, per periodificar-ne

l’execució. En segon lloc, la definició ja feta des de l’Ajuntament pel

que fa al sector de sòl de les Bassetes no es pot ignorar.


En

aquest sentit, els grups del PSC, de CIU, de la CUP, del PP i d’ICV

entenen que s’han de mantenir els fonaments de la proposta que ja va

acordar en el seu dia el plenari municipal conjuntament amb l’INCASOL,

titular de la propietat del sòl. És per tot això que es demana la

rectificació amb la màxima urgència de l’acord de la Generalitat sobre

les ARES en relació a Vilafranca. Aquesta demanda dels grups municipals

respon a la seva convicció de fer respectar aquelles qüestions

aprovades pel seu plenari i de destacar l’autonomia municipal com la

garantia que permet impulsar polítiques amb tota la responsabilitat cap

al municipi i la resta del país. En aquest sentit, els grups municipals

del PSC, de CiU, de la CUP, del PP i d’ICV-EUiA han decidit demanar al

govern de la Generalitat que respecti el planejament municipal. El grup

d’ERC no s’ha volgut pronunciat sobre aquesta qüestió.

29 de febrer de 2008