Des de Vilafranca del Penedès per l’AUTODETERMINACIÓ!

Partint del debat obert sobre el dret a l’autodeterminació que s'ha precipitat en els darrers dies, des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del […]Partint del debat obert sobre el dret a

l’autodeterminació que s'ha precipitat en els darrers dies, des de la

Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès valorem que cal que des

dels Ajuntaments del país, com a administracions més properes als ciutadans i

ciutadanes, agafem el paper que ens pertoca i fem les nostres aportacions en

aquest debat cabdal per al futur del nostre país.
Entenent

que aquest plantejament, tot i que s’ha efectuat de manera poc seriosa, és la

via correcta per definir sobiranament el nostre futur com a poble.


Compartint que el poble català ha de poder

pronunciar-se lliurement, sense ingerències de cap mena sobre aquesta qüestió,

en línia amb la resolució 98/III del Parlament de Catalunya, sobre el dret

d'autodeterminació de la nació catalana aprovada el 12 de desembre de 1989, o

bé la resolució aprovada l'1 d'octubre de 1998. 


Conscients que l'Ajuntament de Vilafranca

del Penedès, en diverses ocasions, s'ha pronunciat favorablement al dret que

tenim els ciutadans i ciutadanes dels Països Catalans a exercir el dret a

l'autodeterminació.
Davant de les ingerències que estem patint

per part del govern espanyol i del Tribunal Constitucional amb l'afer de

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Des de la Candidatura d'Unitat Popular

proposem:
 


Consensuar una moció amb tots els grups

municipals presents a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, on s'insti el

Govern de la Generalitat a celebrar un referèndum per l'autodeterminació.
La CUP es posarà en contacte els propers

dies amb els portaveus de tots els grups municipals per tal de celebrar una

reunió i elaborar una moció conjunta amb la voluntat que sigui debatuda i

aprovada per unanimitat en el darrer ple d'aquesta legislatura.
Des de la CUP mirarem d'impulsar

iniciatives similars a d'altres municipis i animem a la resta de partits

polítics que així ho facin també.


 


28 de març de 2007


Candidatura d'Unitat Popular


Vilafranca del Penedès
www.cupvila.cat

29 de març de 2007