Vilanova: La CUP es mostra crítica pel tancament de la gossera de Vilanova i la Geltrú

La CUP de Vilanova i la Geltrú expressa que « Com a vilanovins i vilanovines, però sobretot com a grup municipal, la CUP no es […]La CUP de Vilanova i la Geltrú expressa que «

Com a vilanovins i vilanovines, però sobretot com a grup municipal, la

CUP no es pot sentir orgullosa, sinó ben al contrari, del

desenvolupament del Ple d'ahir. L'exercici legítim de la discrepància,

per molts altres mitjans que no només el parlamentari, ha de ser

tothora proporcionat i respectuós amb les persones, i ni molt menys pot

derivar en acarnissaments personals. Així ho va reivindicar el nostre

regidor, Eduard Pinilla, en la seva primera intervenció en el punt de

l'ordre del dia que tractava sobre el trasllat del servei d'atenció als

animals al centre de Vilafranca, i així ho volem tornar a manifestar.»


1. Atesa la decisió presa pel Govern de tancar

el centre d'atenció d'animals de Vilanova i la Geltrú i traslladar el

servei al centre mancomunat de Vilafranca del Penedès, la CUP vol

manifestar que:

La CUP s'ha mantingut crítica des del principi a la manera com el

govern municipal ha gestionat el desenvolupament de la resolució del

conflicte respecte la gossera. Així mateix ho va reconèixer dilluns

passat al Ple el mateix Alcalde.

La CUP, tal i com va expressar en el mateix Ple de

dilluns passat per via del seu regidor, se sent enganyada pel menyspreu

mostrat pel Govern a les conclusions de la Comissió que es va dur a

terme a la tardor sobre el conflicte de la gossera. Així mateix, la CUP

considera que Vilanova i la Geltrú, per la seva dimensió demogràfica i

per la seva capitalitat, ha de disposar de serveis públics com el del

centre d'atenció d'animals. La CUP també considera que la feina dels

voluntaris és un actiu per a la ciutat que cal saber aprofitar. I

finalment, la CUP qualifica de pèssima la gestió del govern en aquest

afer, on ha demostrat poc sentit de negociació, nul·la sensibilitat i

poca intel·ligència per cercar alternatives que compaginin la deguda

optimització dels recursos econòmics públics amb una mesura de més

consens que l'adoptada finalment.

2. A la llum dels esdeveniments succeïts en el darrer Ple de dilluns passat, la CUP vol manifestar que:

Com a vilanovins i vilanovines, però sobretot com a grup municipal, la

CUP no es pot sentir orgullosa, sinó ben al contrari, del

desenvolupament del Ple d'ahir. L'exercici legítim de la discrepància,

per molts altres mitjans que no només el parlamentari, ha de ser

tothora proporcionat i respectuós amb les persones, i ni molt menys pot

derivar en acarnissaments personals. Així ho va reivindicar el nostre

regidor, Eduard Pinilla, en la seva primera intervenció en el punt de

l'ordre del dia que tractava sobre el trasllat del servei d'atenció als

animals al centre de Vilafranca, i així ho volem tornar a manifestar.

3. Respecte la declaració formulada aquest matí per l'Alcalde de la

ciutat, Sr. Joan Ignasi Elena, on s'acusa la CUP d'estar darrera de la

interrupció del Ple de dilluns i de les posteriors agressions verbals i

físiques a membres del Govern, i que ha estat publicat a través de la

plana web corporativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la CUP

vol manifestar que,

L'alcalde s'equivoca. Ens causa sorpresa i astorament, alhora que ens

dol, el desconeixement que volem pensar que l'ha dut a carregar

públicament contra la CUP. Tots els regidors i regidores assistents al

Ple de dilluns, l'Alcalde inclòs, saben perfectament que els membres de

la CUP presents al Ple van mantenir-se tothora al marge de la protesta,

a l'espera de l'últim punt de l'ordre del dia, que era la dimissió del

nostre regidor, Eduard Pinilla. Aquesta declaració de l'Alcalde ens

sembla impròpia del representant institucional de la ciutat, així com

indegut ens sembla l'ús de la plana web de l'Ajuntament per a fer-la

pública. Confiem, doncs, que es tracti d'una equivocació per

desconeixement, i no volem creure que respongui a tàctiques partidistes

de linxament de la CUP, el grup més petit a l'oposició.

4. Per tot això, la CUP es manté crítica amb la decisió presa pel

govern, lamenta profundament el desenvolupament del Ple de dilluns i

entén la reacció de l'Alcalde contra la nostra candidatura, que

considera impròpia del seu càrrec, fruït d'una equivocació per

desconeixement.

9 d'abril de 2009