L’Agència del Patrimoni Natural, una eina necessària per a la defensa del territori

La CUP-CC fa públiques les següents reflexions al voltant de la proposta de creació de l’Agència del Patrimoni Natural 1. La CUP ha denunciat reiteradament […]


La CUP-CC fa públiques les següents reflexions al voltant de la proposta de creació de l’Agència del Patrimoni Natural

1. La CUP ha denunciat reiteradament les agressions i la mala gestió pública del patrimoni natural en el conjunt dels Països Catalans i ha donat i donarà suport a les lluites sorgides arreu per a la defensa del territori.

2. El Programa polític de la CUP-Crida Constituent per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015, refermà el compromís de conservar i protegir el patrimoni natural del país, terrestre, litoral i marí, i plantejava un conjunt d’accions i mesures per capgirar les nefastes polítiques aplicades per la Generalitat fins aquell moment. Entre aquestes mesures es feia palesa la necessitat d’un organisme que integrés les polítiques de planificació i gestió del medi natural, modern, transversal i àgil amb plenes competències.

3. La possible creació d’una Agència del Patrimoni Natural ha passat aquests dies a primer pla davant de l’oposició absoluta manifestada per algunes entitats representatives dels grans propietaris agrícoles i forestals o controlades per aquests (Institut Agrícola de Sant Isidre, Consorci Forestal de Catalunya, Centre de la Propietat Forestal). Aquestes entitats, que sistemàticament s’atorguen la representativitat de tot el món rural, han tingut tradicionalment una influència important sobre les polítiques forestals i de conservació de la natura de la Generalitat, de manera que sovint aquestes polítiques han respòs al seu dictat. La CUP entén que aquests organismes minoritaris, de posicions clarament retrògrades, tenen tot el dret a defensar els seus interessos particulars, però no poden continuar marcant les polítiques que afecten la natura, les quals requereixen un canvi radical en funció de l’interès general.

4. La CUP entén que l’Agència del Patrimoni Natural pot ser una eina important per aquest canvi, sempre que es compleixin unes determinades condicions: competències íntegres per a la gestió dels espais naturals; caràcter plenament transversal i prevalent; finançament suficient, diversificat i garantit; òrgans de govern amb participació dels ajuntaments i de les entitats ambientals; funcionament àgil i participat; estructura descentralitzada i adaptada al territori i existència d’òrgans de participació i de control social (Consell Social de la Natura, comitès locals, etc.).

5. Conseqüentment, la CUP dóna suport al comunicat de data 26 de maig de 2017, dels col·lectius del món rural, ambiental i conservacionista que reclamen l’agilitació dels tràmits per la creació de l’Agència de la Natura.

6. La CUP manifesta la seva disposició per emprendre les accions necessàries per a la promulgació, en el termini més curt possible i dins d’aquesta legislatura, de la llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i insta a tots els grups parlamentaris, i molt especialment a Junts pel Si, a iniciar amb urgència els tràmits corresponents.

6 de juliol de 2017