Arenys de Munt: La CUP insta a l’Ajuntament a reduir el sou del seu regidor

Per a destinar-lo a beneficis socials de les classes més desafavorides.Coherent així amb la petició del passat ple del 2 d’octubre on demanava una reducció […]Per a destinar-lo a beneficis socials de les classes més desafavorides.Coherent així amb la petició del passat ple del 2 d’octubre

on demanava una reducció dels sous dels càrrecs públics d’un 20% davant

la greu crisi econòmica que afecta a tota la població. Moció que no va

ser aprovada ja que només va comptar amb el vot a favor de la CUP

d'Arenys de Munt.


SOM REALISTES I ENS TOQUEM ELS SOUS

Al ple del passat 2 d’octubre la CUP va presentar una moció en què es

demanava “la reducció de les percepcions públiques dels càrrecs electes

de l’Ajuntament d’Arenys d e Munt”. Ho fèiem conscients que som davant

d’una crisi econòmica important que afecta a tothom en general, però

sobretot que cau de ple sobre les famílies més necessitades.


Tenint en compte que aquests diners que els nostres regidors cobren

com a càrrecs electes són diners que paguem entre tots els arenyencs, i

tenint també present que els regidorsdesenvolupen llurs càrrecs per

decisió pròpia i lliure i no pas perquè ningú els hagi obligat, ni

tinguin la necessitat econòmica de fer-ho, creiem que és just demanar

una reducció del 20% de llurs retribucions públiques. També vam

presentar la moció perquè estem convençuts que elscàrrecs electes han

de ser un exemple d’ètica i honestedat en uns moments com aquests. A

més a més creiem alhora que és en situacions com l’actual que han de

demostrar llur compromís i llur solidaritat amb les persones a les

quals representen.


Malgrat que la moció no va ser aprovada, perquè només va ser votada

a favor pel nostre regidor,i coherentment amb el que presentàvem, ara

l’Assemblea de la CUP a instat l’Ajuntament queredueixi en un 20% el

sou del nostre regidor i que aquest vagi destinat a l’increment de

partides pressupostàries que estiguin directament vinculades amb

beneficis socials per les classes mésdesafavorides de la nostra vila.


Sabem que és una xifra minsa, però és una xifra i un gest simbòlics

de com entenem nosaltre sque s’ha de fer política a favor de la nostra

ciutadania. Som molt conscients que som un instrument al servei de la

gent i no al revés. I amb el nostre gest volem demostrar, a la vegada,

que es pot ser populistes sense ser demagogs. Doncs, sí: som

populistes, perquè a més d’estar al servei del poble, fem polítiques

per defensar els interessos del poble. I amb aquesta retallada de les

retribucions del nostre regidor, demostrem que més que omplir-nos la

boca de promeses vanes i actituds estèrils, el que fem és complir amb

el que creiem.


Cosa que no tothom pot dir amb la cara ben alta. Per acabar, ara

arribarà la negociació del nou pressupost i, atesa la crisi,molt

probablement moltes de les partides que van directament adreçades a les

entitats iactuacions del poble es veuran –com s’ha anunciat des de

l’Equip de Govern—reduïdes. Què dirà la gent quan vegin que els

regidors no es toquen els sous? Nosaltres ja hem demanat queens el

toquin.

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular

Arenys de Munt

30 d'octubre de 2008