Arenys de Munt: La CUP presenta un estudi que demostra la viabilitat d’un geriàtric públic

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) d'Arenys de Munt ha fet públic un estudi sobre la viabilitat d'un geriàtric de gestió pública davant la posició del […]La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) d'Arenys de Munt

ha fet públic un estudi sobre la viabilitat d'un geriàtric de gestió

pública davant la posició del Govern municipal, durant aquest dos anys,

de que la construcció d’una nova residència geriàtrica, per substituir

l’obsoleta Residència Verge del Remei, només era viable si es feia de

forma privada.


La CUP sempre havia defensat la viabilitat d’una

residència pública i sempre se’ls havia negat. Ara, han hagut de

realitzar un estudi per demostrar que aquesta opció és no només viable

sinó que és força aconsellable en la defensa dels interessos dels

vilatans d’Arenys de Munt.


Amb unes tarifes més econòmiques que les que proposen les empreses

privades es pot pagar la construcció del nou edifici i es poden

aconseguir beneficis.


Aquest estudi, força detallat i acurat, del qual estem molt

satisfets, demostra que només en el primer any existirien pèrdues

(71.860,57€) però ja en segon any s’entraria en beneficis (102.470,00€).


En un període de 5 anys existiria un benefici acumulat de 1.607.074,00€

i en un període de 12 anys el benefici acumulat permetria assumir la

totalitat de l’obra del nou edifici de la Residència.


I que en un tram de 20 anys el possible benefici podria arribar a

12.073.866,00€. Tot això pagant l’obra del nou edifici i sense

desfer-nos de l’edifici actual de la residència.


 


Com a conclusions més remarcables l’estudi destaca:

1. Que es totalment assumibles la portada a la practica d’una residència geriàtrica de titularitat pública.

2. Que amb una bona gestió financera de la mateixa és perfectament assumible el cost de l’obra del nou edifici.

3. Que actualment s’està en condicions d’assumir aquest servei gràcies

als professionals que ja es disposen i que ja estan treballant a la

Residència Verge del Remei.

4. Que es podria garantir unes tarifes inferiors a les proposades

per les institucions privades i inferiors a les que actualment s’estan

aplicant en el sector. Fet que beneficiaria directament als residents

d’Arenys de Munt.

5. Que una gestió pública permetria poder decidir les tarifes a

aplicar en funció de l’increment o reducció dels beneficis, fet que

podria beneficiar directament als residents. O poder destinar els

possibles beneficis a la totalitat de la població per aconseguir nous

serveis, o nous equipaments, o amortitzar d’existents.

6. La gestió pública garantiria el control de la prestació del

servei de forma adequada a les necessitats dels residents i no a les

necessitats d’aconseguir beneficis d’una empresa privada.

7. També garantiria la preservació de les condicions laborals

actuals dels treballadors/es de l’actual Residència, fet de les quals

són mereixedors atesos els esforços i sacrificis realitzats fins a

l’actualitat en un edifici vell i obsolet.

8. Es donaria un vot de confiança als gestors que fins a

l’actualitat han estat gestionant amb èxit, malgrat els greus

inconvenients existents, l’actual Residència.

9. Els actuals Patrons del Patronat de la Residència Geriàtrica

Nostra Senyora del Remei d’Arenys de Munt podrien continuar realitzant

la tasca que han dut fins a l’actualitat, ara dins del Consell

d’Administració de la nova empresa.

10. També permetria conservar l’actual edifici com a públic i destinar-lo als usos que des de l’Ajuntament es consideri.

8 de desembre de 2008