Arenys de Munt: La CUP presenta Recurs d’Alçada contra el pla urbanístic «Riera de sobirans»

La Candidatura d'Unitat Popular d'Arenys de Munt presenta un RECURS D’ALÇADA davant del Dep. de Política Territorial i Obres Públiques contra la decisió d’aprovar definitivament […]La Candidatura d'Unitat Popular d'Arenys de Munt presenta un RECURS D’ALÇADA davant del Dep. de

Política Territorial i Obres Públiques contra

la decisió d’aprovar definitivament el Pla Parcial Urbanístic del Sector B1, ‘Riera de

Sobirans’.


NOTA de LA CUP d'ARENYS DE MUNT


 


Com recordaràs, en el Ple del 6 de setembre del 2007 ja vam manifestar la nostra oposició a aquest

Pla Urbanístic pel que representava de deteriorament important del medi natural

de tota aquesta zona (afectació o destrucció de rials i torrents), amb qualificacions urbanístiques errònies, amb càlculs hidrològics o hidràulics insuficients,

i moltes altres qüestions tècniques però importants com el fet que aquest planejament no s’adapta a la legislació

actual. (podràs trobar tota aquesta informació i les 19 al·legacions

presentades, en la copia del recurs que t’adjuntem).


 


Però bàsicament i fonamentalment també hem presentat aquest

recurs per evidenciar dues qüestions cabdals:


 


 1. El cost del manteniment de la bassa de laminació ha

  d’anar a càrrec de l’ACA i no a càrrec de tot el poble.

  Aquesta despesa a hores d’ara encara és totalment desconeguda i

  ningú, ni l’Ajuntament, han fet una mínima avaluació. Hem de

  recordar que la competència sobre les rieres i el seu manteniment

  correspon a la Generalitat i no als ajuntaments.


 


 1. El desenvolupament

  d’aquesta Unitat d’Actuació comporta la construcció de 199

  habitatges, això representa incrementar el parc automobilístic del poble

  en uns 400 vehicles i un increment de la població en unes 600 persones (un

  8%) i no s’ha presentat cap

  informe sobre quin serà el seu impacte a la resta del municipi

  i més concretament respecte a les

  infraestructures viaries (com arribaran els vehicles a aquesta

  nova zona quan les vies que ara ja tenim estan totalment col·lapsades i no

  se’n creen de noves); respecte a

  la manca de places d’aparcament que ara

  s’incrementarà, i respecte a la

  carència d’equipaments públics que aquest nous veïns

  demandaran.


 


L’aprovació d’aquest Pla Parcial per

l’Equip de Govern, amb totes aquestes mancances, representa una greu

irresponsabilitat que no es pot amagar sota el pretext que possibilitarà al

municipi aconseguir uns 30 habitatges socials, que s’han d’afegir

als 199 habitatges previstos a preu lliure de mercat.


 


També evidencia que el Pla General que es va aprovar al

2003, amb el consentiment de tots els grups polítics, no soluciona els

problemes reals de la població, sinó que els incrementa, i que es va realitzar

per beneficiar a les empreses constructores i als especuladors urbanístic.

4 de febrer de 2008