Bages: La CUP presenta al·legacions al Pla Director i el considera un mal model de creixement

Les Candidatures d’Unitat Popular del Bages presenten al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pla de Bages perquè consideren que no respon a les necessitats reals  […]


Les Candidatures d’Unitat Popular del Bages presenten al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pla de Bages perquè consideren que no respon a les necessitats reals  dels bagencs i que proposa verbalitzar un model contrari a l’equilibri territorial i sostenible.Les al·legacions, que el passat dijous 13 la CUP va presentar en roda de premsa i que es van lliurar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona dins el termini reglamentari, sostené que el model de creixement que proposa el PDU «és insostenible tant per l’augment poblacional com pel fet que, quedarà a mercè dels Ajuntaments decidir, a la pràctica si volen créixer ho no».

Anna Gabriel
, regidora de la CUP a Sallent va exposar que aquest Pla no fa esment dels serveis que serien necessaris per un augment tant brutal de la població, per exemple «no es preveu d’on sortiran els recursos hídrics que es necessitarien, quan ja ara la manca d’aigua és un fet evident». Gabriel considera també que un crexement tant gran generaria també efectes negatius pel que fa a la cohesió social i afirma que «cal posar mesures per evitar segregacions socials de barris o poblacions, barris o poblacions dormitori…. que evitin en un futur problemes derivats de la manca d’una cohesió social en el territori i contraposar d’aquesta manera un model en el qual l’àrea del Pla de Bages és convertit en satèl·lit de l’àrea metropolitana».

Carles Badia, de la CUP de Manresa va fer esment al sitstema de comunicacions i fa crítica del model de construcció d’eixos viàris ràpids per als turismes i camions de mercaderies que fomenten l’ús del vehicle privat, «cal que es prioritzi el transport públic intra i intermunicipal. El ferrocarril hauria de ser la prioritat en la xarxa de comunicació ja que podria assumir funcions de transport de mercaderies i de viatgers i per tant reduïria la necessitat de l’ús i de construcció de les carreteres».

Lluís Bonet, membre de la CUP de Sallent, va ser l’encarregat de qüestionar el fet que el PDU no tingui en compte els milers d’habitatges buit que existeixen a les diferents poblacions del bages i sobretot a Manresa. Tanmateix Bonet va fer esment del model de creixement en sol industrial que proposa el PDU i creu que, al contrari del què proposa el pla, «El PDU hauria d’apostar per una compactació de les zones industrials i buscar fórmules per a la reducció del sòl utilitzat, i fer un pla de transport públic destinat a aquestes zones (tan pel que fa a les mercaderies com per als treballadors/es) i apostar per la diversificació econòmica de la comarca».

Finalment Bonet fa una crítica pel fet que el PDU no incorpori un estudi del sol agrícola i creu que «és necessari que es faci imminentment un estudi complet de sòls del Bages, per tal d’avaluar la fertilitat dels sòls i determinar els que són d’alt valor agrícola, sense deixar de banda les proteccions territorials al voltant dels grans nuclis. Els sòls de major qualitat de la comarca s’haurien de contemplar com a recurs estratègic i per tant cal evitar construir-hi i que deixin de ser productius irreversiblement. Cal establir la provisionalitat o la inaplicabilitat del Pla Director fins que no es tingui un estudi detallat de sòls i revisar o refer el pla un cop es tinguin catalogats els sòls del Bages.

Candidatura d’Unitat Popular del Bages
29 d'abril de 2015