La Candidatura d’Unitat Popular rebutja la reforma de llei de l’avortament del Partit Popular

Trenta anys de lluita feminista per l’assoliment d’un dret fonamental per el conjunt de les dones als Països Catalans, es destrueix amb una reforma que […]


Trenta anys de lluita feminista per l’assoliment d’un dret fonamental per el conjunt de les dones als Països Catalans, es destrueix amb una reforma que no té recolzament social, i que empitjorarà encara més la situació social, econòmica i de salut les dones. 

Des de la Candidatura d’Unitat Popular volem mostrar la nostra profunda indignació i ràbia a la pèrdua de nou d’aquest dret tant fonamental, l’avortament. Després de trenta anys d’haver despenalitzat l’avortament amb la llei del 2010, el PP ha restringit de nou la llibertat de les dones a decidir sobre si volem o no ser mares. Una reforma de llei que pretén incapacitar-nos ara com a subjectes decisoris dels nostres cossos i úters. 

En primer lloc, volem deixar clar que la CUP ens oposem frontalment a l’aplicació d’aquesta reforma de llei, perquè seran un conjunt d’especialistes mèdics qui decidiran, per la dona si aquesta pot, o no, avortar . A més a més, la irrupció de l’embaràs es farà exclusivament sota criteri mèdic i només a partir de tres supòsits molt restringits, com ja va passar amb la llei post franquista de l’any 1985. Fet que ens porta a valorar que aquesta llei, en cap cas respon a una millora de la llei del 2010, sinó que només satisfà els postulats ideològics i morals del PP, l’església i al conservadorisme de l’Estat Espanyol. És a dir, que les dones ens veiem avocades a la reproducció i al paper de mares i cuidadores. 

En aquest sentit, volem remarcar la importància que l’avortament té a nivell internacional, com indicador de qualitat, igualtat i benestar per a les dones. Per això ens hem de fixar en els índex de benestar de les dones en aquells països on l’avortament és legal, i les polítiques d’educació sexual i per la salut estant consolidades. Països on les restriccions per avortar no es basen en tres supòsits, sinó que ja sigui a través d’una llei de plaços o bé perquè existeix lliure de terminis, es tenen en compte el conjunt de circumstàncies que poden portar a una noia i dona a avortar, sense ser qüestionades. Situacions de les dones que van més enllà del risc físic i/o psicològic de la dona, les violacions, o la inviabilitat de la vida del fetus. Si les dones avorten és  perquè simplement no volen ser mares, i  aquesta és una decisió  totalment legítima, vàlida i reflexionada per qui així ho decideix.

Per últim, la nova llei no inclourà l’avortament en el codi penal en el cas de les dones, però sí en el cas dels metges i conjunt d’especialistes que així avalin un avortament fora dels tres supòsits que contempla la llei. Això té unes conseqüències personals i polítiques irreversibles cap a les dones. I és que ens trobarem amb moltes traves de nou, a l’hora de poder avortar per les vies legals que ens han imposat. En cap cas la nostra veu comptarà per a res, perquè tota decisió dependrà dels metges. Per aquet motiu es regularà l’objecció de consciència dels professionals i la seva decisió mèdica sobre què, quan, com i qui pot avortar. Una decisió que té els riscs de ser totalment arbitrària i basada en criteris ideològics i morals, depenent del conjunt d’especialistes que emetran l’informe mèdic, i  que sentenciarà si podrem avortar a o no, o bé aconseguir la pastilla del dia després (postcoital). I com ja han advertit des del feminisme, obligar de nou a moltes dones, o bé avortar en d’altres països (això aquelles que s’ho puguin permetre), o bé a practicar avortaments de risc i insegurs per a la salut de les dones que no vulguin ser mares, i no tinguin recursos per marxar fora.

Per aquest motiu des de la CUP assumim com a pròpies  les reivindicacions del feminisme organitzat i combatiu, i continuarem defensant i apostant per:

– El dret a decidir sobre el propi cos, sense supòsits, sense indicacions, sense tuteles.

– Una educació sexual i afectiva igualitària, lliure, sana.

– Anticonceptius gratuïts, no agressius amb el cos i a l’abast de tothom

– El suport entre dones i professionals

Així doncs, assumim el ple compromís per a continuar lluitant i garantint aquest dret des de ja, als carrers a través de xarxa de suport mutu per l’avortament. Impulsant, juntament amb el moviment feminista i anticapitalista les caixes de resistència (econòmica) per a les dones que vulguin avortar, metre el sistema públic i legal no els hi permeti. I ens organitzarem amb el moviment feminista perquè als Països Catalans les dones continuem tenint els nostres drets garantits, com a dones i ciutadanes a través del municipalisme organitzat.

I des de les institucions la CUP assumim a partir d’avui el nostre compromís per impulsar des del Parlament,  la comissió que ha de fer efectiva en breu, la llei pròpia per  l’avortament, ”Llei catalana per la Salut Sexual i Reproductiva”, tal i com vam defensar i aprovar per una àmplia majoria en ple del Parlament de Catalunya el dia 27 de setembre del 2013 :

1. El Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a l’elaboració i desenvolupament d’una llei pròpia de drets i salut sexual i reproductiva

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:

a. Desplegar en la seva totalitat, i amb la màxima eficiència i efectivitat real, la Llei actual garantint l’aplicació del text legislatiu tant en matèria d’educació sexual, com d’anticoncepció i interrupció de l’embaràs. Dotar dels recursos necessaris a la xarxa pública de salut per garantir l’equitat en l’accés i l’exercici dels drets sexuals i reproductius.

b. Blindar les garanties que la Llei actual estableix per protegir el dret, la seguretat i confidencialitat de les dones i professionals que efectuen una interrupció voluntària de l’embaràs limitant qualsevol intent de retrocés del Govern de l’Estat en aquesta matèria.

20 de desembre de 2013