Celrà: s’aproven les dues mocions presentades al ple de setembre

En el ple municipal celebrat el dimarts 18 de setembre a les 21.30 h, es van aprovar les dues mocions presentades pel regidor de la […]En el ple municipal celebrat el dimarts 18 de setembre a les 21.30 h,

es van aprovar les dues mocions presentades pel regidor de la

Candidatura d’Unitat Popular.


En la primera, que es va aprovar en segona votació amb el vot

favorable del regidor de CiU, els quatre regidors d’iCelrà i el regidor

de la CUP i els cinc vots en contra de l’equip de govern (Entesa per

Celrà), l’Ajuntament reconeix el dret democràtic a l’autodeterminació

del poble català i el seu lliure exercici, així com el dret que tenen

els territoris que formen els Països Catalans a la lliure associació i

la creació d’un marc d’actuació comú, i acorda treballar per enfortir

els lligams entre els territoris que formen els Països Catalans, tot

fomentant intercanvis culturals i esportius, programant activitats

culturals, potenciant agermanaments amb altres pobles i ciutats i

donant suport a les entitats que defensen la unitat de la llengua.


En la segona moció, presentada per la CUP amb el suport d’Entesa per

Celrà i aprovada per unanimitat, s’acorda organitzar unes jornades

pedagògiques d’explicació del Pla general d’ordenació urbana municipal

(PGOUM) i del Pla director de l’àrea urbana de Girona, així com una

exposició del PGOUM quinze dies abans de les jornades en un espai del

Centre Cívic del poble.

20 de setembre de 2007