CiU respon evasivament a les qüestions plantejades pels veïns i les veïnes d’Horta Guinardó

Al plenari de districte d’Horta-Guinardó, celebrat l’1 de desembre, els veïns i les veïnes afectades pel projecte del Tres Turons van participar-hi activament per exigir […]


Al plenari de districte d’Horta-Guinardó, celebrat l’1 de desembre, els veïns i les veïnes afectades pel projecte del Tres Turons van participar-hi activament per exigir solucions immediates. Des de fa anys, s’ha plantejat que el parc dels Tres Turons esdevingui un dels parcs més grans de la ciutat. “La balconada de Barcelona”, tal com se l’ha anomenat en diverses ocasions, ha estat un projecte molt polèmic. I encara ho és.

Tot i que el disseny del projecte data de l’any 2001, els veïns i les veïnes implicades reclamen un parc mixt (proposta presentada l’any 2005). És a dir, un parc que respecti el valor arquitectònic i paisatgístic. També demanen una requalificació que protegeixi els seus habitatges i la rehabilitació d’aquells que ho necessiten. 

El nucli de la CUP d’Horta-Guinadó vam interpel•lar el govern del districte en dues qüestions: el projecte de les “16 portes de Collserola” i el retard en la convocatòria dels consells de barri. Pel que fa a la primera qüestió, vam criticar que el projecte hagi marginat la participació veïnal en primera instància, i vam defensar la idea que els consells de barri es converteixin en espais de treball sobre aquest tema, implicant el teixit associatiu des d’ara mateix.

En relació amb el retard de la convocatòria dels consells de barri, vam criticar que vuit dels onze barris del nostre districte no tinguin consell fins a mitjans o finals del mes de gener de l’any vinent. Aquest fet contradiu la normativa que regula els consells de barri, segons la qual hi ha d’haver un mínim de dos consells de barri per any. 

En ambdues respostes, la regidora Francina Vila va fugir d’estudi i no va aclarir absolutament res. De les “16 portes” va comentar que es tracta d’un projecte de ciutat i que s’han de seguir les directrius marcades per l’Ajuntament, que no preveuen la participació ciutadana fins a una segona fase, sense concretar. 

És evident, que en aquest tema i en molts d’altres, ens caldrà prendre la iniciativa i autoorganitzar-nos.

2 de desembre de 2011