Comunicat davant l’ordre d’obertura dels centres educatius i la manca de recursos necessaris

Des de la CUP Crida Constituent ens oposem a l’ordre d’obertura dels centres educatius dels territoris que entren en fase 2 de desconfinament, davant l’evidència que no s’han abocat els recursos necessaris per preservar la seguretat de la comunitat educativa. 


Aquesta mesura, absolutament precipitada i imposada sense la previsió necessària, està fent augmentar el neguit dels equips directius, del personal docent i de la resta de la comunitat educativa i alhora, cada dia que passa, es fa més evident que tampoc garanteix el dret a l’educació amb seguretat.  Per això  volem manifestar que:

  • Ens trobem encara immerses en un període de confinament escolar, marcat per la manca d’organització i recursos, per un sistema de repartiment de dispositius electrònics opac i insuficient, un increment de la segregació i les desigualtats entre l’alumnat, l’abandonament del professorat a la seva sort en el treball telemàtic, la manca d’una estratègia general de superació de la situació d’emergència educativa i finalment, el traspàs de les responsabilitats als centres després d’ignorar-los en la presa de decisions.
  • Les instruccions per a dur a terme la reobertura fetes públiques no han estat consensuades amb la comunitat educativa.
  • Els criteris sanitaris han d’estar per sobre dels econòmics i/o de conciliació social/laboral que s’haurien de resoldre en altres instàncies (administracions, empreses). 
  • Els centres han de ser qui decideixin si reuneixen les condicions per a obrir al juny amb el consens i participació de tota la comunitat educativa, sense extralimitar-se, amb el suport de les autoritats sanitàries i els recursos pertinents.
  • La vacunació no té res a veure amb l’actual pandèmia de COVID, condicionar ara la vacunació a l’assistència als centres educatius és una maniobra innecessària. La cobertura vacunal s’aconsegueix amb campanyes informatives, mai amb coacció.
  • Sense cap dubte sobre la necessitat real dels nens i nenes d’anar a l’escola com a  instrument d’educació, de socialització i de minimització parcial de desigualtats i d’acord amb la informació disponible a dia d’avui, que apunta a que en agrupaments de nens i nenes estables, es pot obtenir un control eficient dels contagis i procedir a aïllaments temporals i selectius,  creiem que la comunitat educativa s’ha de centrar ara en treballar de cara a l’obertura de centres al setembre mentre que el Departament ha de garantir els protocols i els recursos personals i materials per a que això pugui fer-se en condicions de qualitat educativa en cada escola bressol, escola d’infantil i primària o institut d’aquest país.
  • Creiem també que les administracions locals haurien d’estar treballant per a garantir que els casals d’estiu fossin una realitat, amb l’assessorament sanitari adequat, almenys per aquells infants més desafavorits amb el recolzament d’aquells Departaments del Govern implicats.
  • En previsió de possibles rebrots cal preparar les condicions per fer-hi front,  des del territori, des del tractament particular i descentralitzat, amb un reforçament de les mesures de la mà de professionals sanitaris, epidemiòlegs i del sector social del nostre sistema públic.

Davant de tots aquests despropòsits, demanem a les direccions dels centres educatius que prioritzin la salut de les persones i es replantegin l’obertura o limitin al màxim l’atenció presencial si no poden complir amb les mesures de seguretat enfront de l’exposició al nou coronavirus.

Demanem també a tots els treballadors i treballadores que denunciïn qualsevol situació irregular o que pugui afectar la seva seguretat i la del seu alumnat. 

GT educació CUP-CC
Països Catalans, 30 de maig de 2020

 

1 de juny de 2020