La CUP d’Arenys de Munt presenta al·legacions contra la instal·lació d’un supermercat al centre del poble

El passar dilluns 11 d’abril, la CUP va presentar al·legacions contra el Pla especial de millora de la UA15 que pretén fer un supermercat al […]


El passar dilluns 11 d’abril, la CUP va presentar al·legacions contra el Pla especial de millora de la UA15 que pretén fer un supermercat al centre del poble, al Rial Bellsolell. Aquest Pla especial va ser aprovat per Alcaldia i se’ns va informar el passat 10 de març del 2011.

Les al·legacions es poden concretar, principalment, en els següents cinc punts:

1. S’autoritza a realitzar una tipologia d’habitatge no prevista en el Pla General per aquesta Unitat d’Actuació. Es passa a fer habitatges plurifamiliars (pisos) quan, segons el Pla General, només es poden fer habitatges unifamiliars (cases de cos).

2. S’autoritza a realitzar un comerç en planta soterrani quan, segons art. 212 del Pla General, a Arenys de Munt no es poden fer comerços en planta soterrani. Només es poden fer en planta baixa.

3. A l’autoritzar a realitzar una activitat comercial de 2.215 metres quadrats en aquesta Unitat d’Actuació, es canvia l’ús dominant de la zona que passa a ser comercial quan hauria de ser habitatge, tal com determina el Pla General.

4. Amb l’autorització atorgada es permet fer l’accés a la planta comercial i a l’aparcament a través d’una Unitat d’Actuació diferent, la UA14, fet que perjudica als propietaris d’aquesta darrera Unitat d’Actuació atès que els imputa unes càrregues urbanístiques que no haurien d’assumir. Les carregues urbanístiques s’haurien de resoldre dins de la mateixa Unitat d’Actuació número 15.

5. La part sol·licitant del permís per fer les obres d’aquesta Unitat d’Actuació no acredita disposar de la conformitat de tots els seus propietaris per a realitzar l’obra proposada. Aquesta conformitat s’hauria d’acreditar amb document públic. Altrament ens podem trobar que, després d’haver esmerçat un temps i uns recursos públics, de l’Ajuntament, a la tramitació d’aquesta Unitat d’Actuació, s’hagi de desfer perquè algun propietari no hi estigui d’acord.

Des de la CUP ens plantegem a quins interessos obeïx l’aprovació d’aquestes obres amb uns incompliments tant importants en la tramitació urbanística del Pla General i de la Llei d’Urbanisme.

19 d'abril de 2011