La CUP de Berga assoleix un dels seus compromisos electorals

El passat dijous 12 de juliol l'ajuntament de Berga va celebrar un ple extraordinari. Els posicionaments de la CUP van ser els següents: La CUP […]El passat dijous 12 de juliol l'ajuntament de Berga va celebrar un ple

extraordinari. Els posicionaments de la CUP van ser els següents:


La CUP de Berga va presentar una esmena per tal que s'obligués l'equip de govern

a fer un informe mensualment sobre les despeses en dietes i en

representació fetes pels membres de l'equip de govern. La resta de

grups la van aprovar. Això suposa que cada mes apareixerà un informe a

la web de l'ajuntament amb cada despesa, el seu concepte, el regidor

que la fa i la data en la qual es produeix. Aquest era un dels nostres

compromisos electorals i ens felicitem d'haver-lo aconseguit fer

complir.
Sous dels càrrecs electes

Tal com vam anunciar, vam presentar una esmena a les retribucions dels càrrecs electes (podeu veure'n una explicació detallada clicant aquí

). La nostra esmena suposava reduïr el sou de l'alcalde a 30.000 euros

bruts anuals i suprimir l'assignació que rep cada grup polític pel

nombre de regidors electes. Enteníem que cobrar 30.000 euros anuals és

un sou digne, per sobre del què cobra la major part de les classes

populars. D'altra banda, entenem que els grups polítics a l'oposició

han de percebre una quantitat exclusivament per a facilitar el

desenvolupament de les seves tasques, i això és igual de car amb 6

regidors que amb un sol regidor.


Aquesta proposta va ser rebutjada pels altres grups amb els típic

arguments d'acusar de "demagògia" qualsevol proposta d'aquest tipus.

Avui per tu, demà per mi i tots cobrant de l'olla.


Patronats Municipals

Al patronat de l'Hospital Comarcal cal escollir, a banda dels

representants polítics, dos ciutadans de Berga per tal que en formin

part. Contràriament a la tradició establerta, crèiem que calia obrir el

patronat més enllà dels límits del col·lectiu professional de metges.

La nostra postura és que ja hi ha els tècnics per a prendre les

decisions tècniques, però que cal que al Patronat hi hagi autèntics

representants de la ciutadania. Per aquest motiu vam treballar durant

setmanes per tal que la proposta inclogués un membre del moviment

veïnal. En aquest sentit, ens sentim molt orgullosos que una de les

dues places de ciutadans en aquest patronat estigui ocupada pel

president de l'associació de veïns de Santa Eulàlia, Rafael Febrero,

una persona avesada a escoltar les reclamacions ciutadanes i a posar-se

a treballar per a solucionar els problemes.
Escola de Música

En aquest ple es va parlar sobre les taxes del proper curs per a

l'Escola de Música. En aquest punt, es proposava un sistema de

bonificacions que suposava un 20% de descompte per a les famílies

nombroses (3 fills o més), per als majors de 65 anys i també per als

treballadors de l'ajuntament. En canvi, només s'aplicava un 10% de

descompte a les famílies que tenien més d'un membre a l'escola de

música.

La CUP va presentar una esmena a aquestes bonificacions que anava en dos sentits:

En primer lloc, vam proposar augmentar la bonificació del 10% al 20%

per a les famílies on més d'un membre estigués apuntat a l'escola de

música. Quantes famílies hi ha que tenen els dos fills o filles

apuntats a l'escola?

En segon lloc proposàvem eliminar la bonificació exclusiva per als

treballadors de l'ajuntament. La nostra concepció de la funció pública

passa per evitar bonificacions als treballadors municipals que

provoquin un greuge comparatiu amb la resta de la població, i que la

retribució d'aquests treballadors sigui feta exclusivament a través del

sou.

Aquestes esmenes van ser rebutjades per la resta de partits adduïnt que

això s'havia de parlar primer al Patronat de l'Escola de Música, que hi

havia punts que afectaven al conveni dels treballadors de l'ajuntament,

etc. Però hi va haver intervencions dient que era bona idea, que ho

treballarien de cara a l'any vinent. Des de la CUP en prenem nota i

plantejarem aquest tema tant al Patronat de l'Escola de Música com en

tot el procés de negociació del conveni dels treballadors municipals.

Esperem que tot plegat sigui una realitat el curs 2008-2009.

Escola d'Educació Especial Santa Maria de Queralt

Finalment s'ha aprovat el conveni amb el Departament d'Educació per a

tirar endavant la tan necessària escola de la Llar. Tots els grups

polítics hi vam votar a favor. Tot i així, des de la CUP vam observar

amb desgrat com el punt 10 del conveni establia qui havia de presidir

la inauguració. Actituds com aquesta (voler sortir a la foto per a

rendibilitzar-ho) creiem que estan en l'arrel del desinterès creixent

de la ciutadania envers la política.

24 de juliol de 2007