La CUP-CC vol que la comissió d’estudi contra la corrupció centri els seus esforços en analitzar els diferents òrgans de control del sector públic

Aquest 19 de juliol finalitzen les compareixences acordades en el pla de treball de la comissió i s’obrirà un termini per fixar la calendarització noves compareixences de cara al setembre.


La CUP-Crida Constituent ha presentat avui un escrit dirigit a la mesa de la “Comissió d’Estudi de mesures de lluita contra la corrupció i per la regeneració democràtica” del Parlament de Catalunya on es reclama centrar les tasques d’aquesta comissió en els diferents òrgans específics de control (intern i extern) existents al sector públic de Catalunya.

Aquest 19 de juliol finalitzen les compareixences acordades en el pla de treball de la comissió i s’obrirà un termini per fixar la calendarització noves compareixences de cara al setembre. Per la CUP-CC aquestes tasques s’haurien de centrar en els òrgans específics de control existents al sector públic de Catalunya amb incidència en el control dels riscos de corrupció (conflictes d’interès, males praxis institucionalitzades, interinitat dels servidors públics, omissions o biaixos en les declaracions d’interessos) i del control clàssic dels actes de corrupció. Tot això a efectes de proposar mesures de modificació legislativa o reglamentària que permetin millor els instruments actuals de lluita contra la corrupció i, en el seu cas, proposar-ne de nous.

Entre els òrgans que l’esquerra independentista vol analitzar des de la comissió hi ha la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau, les Fiscalies, el Tribunal de Comptes, la intervenció General de la Generalitat, els interventors locals, l’Autoritat Catalana de la Competència, el Tribunal de Comptes, entre altres.

Per CUP-CC cal que la comissió abordi qüestions com les garanties d’imparcialitat i qualificació professional dels seus responsables (procés de selecció), l’abast de la seva activitat, la vinculació dels ens controlats als resultats dels diferents controls, la suficiència de recursos assignats per donar compliment real a les funcions atribuïdes (pressupostaris i especialització dels seus treballadors); el control de l’activitat i de l’eficàcia en l’exercici de les seves funcions (com i qui avalua l’impacte en la correcció de la corrupció), i la coordinació entre ells.

18 de juliol de 2016