La CUP condemna la suspensió d’activitats d’ANB i PCTB i es solidaritza amb l’esquerra indep. basca

Les Candidatures d’Unitat Popular, espais polítics municipals que defensen la radicalitat democràtica i el respecte profund per les llibertats fonamentals del sistema democràtic, mostren la […]Les Candidatures d’Unitat Popular, espais polítics municipals que

defensen la radicalitat democràtica i el respecte profund per les

llibertats fonamentals del sistema democràtic, mostren la seva enèrgica

condemna als fets que venen succeint al País Basc en matèria de

vulneració dels principis bàsics de l’estat de dret.


La llei orgànica 6/2002 aprovada el 27 de juny del 2002 i més coneguda com a Llei de Partits, suposa que desenes de milers de persones vegin absolutament limitat el seu dret a la participació política més elemental i que, al mateix temps, el País Basc no pugui comptar amb la representació de càrrecs electes de l’ampli espectre de l’esquerra independentista.

A banda de la llei de partits, i amb processos com el macrosumari 18/98, l’Estat Espanyol no propicia un escenari que permeti avançar en el procés polític que ha de permetre la fi de totes les violències i la resolució negociada a un conflicte que ha generat ja massa patiment. El tancament de diaris, la repressió policial, la tortura i l’enjudiciament que pateix l’entramat associatiu de la societat basca no poden ser els baluards d’un sistema que pretén homologar-se a un sistema democràtic.

La CUP crida a les persones, entitats, partits i institucions, per tal que denunciïn públicament la situació que fa temps que es viu al País Basc i pretén solidaritzar-se i mostrar el seu suport a totes les persones que veuen vulnerats els seus drets fonamentals.

Les CUP, malgrat l’exemple que pesa sobre els independentistes bascos, seguiran treballant per la defensa del dret a l’autodeterminació i per tal que la veu i les propostes polítiques d’aquells que creiem en la construcció d’uns municipis i d’un país amb bases sòlidament democràtiques puguin ser escoltades i respectades.

Candidatura d’Unitat Popular

Secretariat Nacional

nacional@cup.cat

27 de febrer de 2008