La CUP considera que TMG ha de prioritzar l’ampliació de la flota, més marquesines i la millora de la informació

  Tot i admetre que durant els darrers anys hi ha hagut alguns avenços, la candidatura considera que aquests dèficits  impedeixen que els serveis públics […]


  Tot i admetre que durant els darrers anys hi ha hagut alguns avenços, la candidatura considera que aquests dèficits  impedeixen que els serveis públics esdevinguin mitjans de transport preferents a Girona. En aquest sentit, critiquen que darrerament s’hagi optat per la instal·lació del sistema GPS tot obviant d’altres reivindicacions -històriques- dels usuaris.

La CUP opina que cal incrementar la flota. ‘Hi ha línies que en hores puntes van saturades. Cal invertir en la compra de nous vehicles enlloc d’hipotecar-se en un sistema que no ha demanat ningú i que no era tan prioritari’, ha explicat en Jordi Navarro, portaveu de la formació. ‘En tot cas, ara que ja tenim aquest sistema cal l’Ajuntament pensi a instal·lar un sistema de megafonia als vehicles (controlat pel mateix GPS) per tal que les persones cegues o amb visió limitada puguin saber en tot moment on es troben’, ha afegit Navarro. Aquest sistema ja s’aplica amb èxit en d’altres ciutats catalanes.

Per altra banda, la formació ha rebut nombroses queixes d’usuaris dels autobusos sobre els panells informatius ubicats als pals o a les marquesines, així com  als fulletons impressos, ja que la informació que s’hi ofereix no és suficientment clara. En aquest sentit, demanen que es revisin i que es clarifiquin com s’indiquen les direccions de les línies i també la informació sobre aquelles línies que, depenent de l’hora, es bifurquen.

En darrer terme, la CUP reitera la seva aposta per instal·lar més marquesines. Aquesta és una llarga reivindicació de diverses associacions de veïns i dels usuaris de TMG. Així, la formació política ha recollit en els darrers mesos alguns estacionaments on caldria un cobertor urgentment. Són la parada de les línies 5 i 2 a la plaça Marquès de Camps (llargament reivindicada), la parada de la Línia 5 de la plaça Assumpció de Sant Narcís, la parada de la Línia 2 al creuament entre Carretera de Barcelona i Emili Grahit, la parada de la Línia 1 al carrer Marquès Caldes de Montbuí – davant dels Químics i en direcció a l’Avellaneda -, la parada de la Línia 1 a Sant Pere, just abans de la pujada de Montjuïc, la parada de la Línia 7 als Jardins de la Infància, així com les del barri de Can Gibert del Pla de la mateixa linia (carrer Orient i Sant Sebastià – davant del CAP -). Segons la formació independentista, també cal ampliar la marquesina de l’autobús a la facultat de Montilivi, davant del P1. La formació, en tot cas, demana ‘un estudi municipal, que sigui exhaustiu i que indiqui els punts febles en tota la xarxa d’autobusos’.

(la fotografia que il·lustra la notícia prové del diari El PUNT).

2 de gener de 2011