La CUP-Crida Constituent demana la creació d’una Banca Pública catalana

La Banca Pública catalana hauria de dedicar la seva activitat bancària “al bé comú i regir-se pels principis de la banca ètica.”


La CUP-Crida Constituent ha presentat una moció, que serà discutida en el ple que comença el 26 de juliol, on es demana que l’Institut de Finances de Catalunya es transformi en una Banca Pública. Moció subsegüent a la interpel·lació que va fer el darrer ple la diputada Eulàlia Reguant, demana “dur a terme les accions necessàries per a transformar, a tots els efectes, l’Institut Català de Finances en la banca pública d’inversions de Catalunya amb l’objectiu de facilitar líquid a l’economia productiva i l’economia social i solidà-ria catalana, en un termini de 5 mesos.

La moció reclama, també, a l’Institut de Finances de Catalunya que “en coordinació amb el propi govern, elabori un projecte empresarial i de viabilitat per a l’impuls d’una Banca Pública de Catalunya de visió generalista” i la creació “d’una comissió d’experts, tan catalans com estrangers, que en el marc del debat constituent, acompanyi el debat sobre la creació d’una Banca Pública de Catalunya.”

La moció de la CUP-CC apunta que aquest banc públic “ha d’estar sota control democràtic i ha de treballar amb independència de la banca privada” i “que ha de ser finançada fonamentalment amb els estalvis de la ciutadania, i en conseqüència controlada democràticament”.

En el text es dibuixa un Banc Públic ha de tenir com a objectius “el finançament dels projectes de ciutadans i ciutadanes i de les administracions públiques, la dedicació de l’activitat bancària al bé comú i que ha de regir-se pels principis de la banca ètica.”

La moció finalitza amb un darrer punt on es reclama “exigir al govern espanyol el traspàs de tots els béns immobles actualment propietat de la SAREB per a ser gestionats per la banca pública de Catalunya.”

21 de juliol de 2016