La CUP demana els comptes dels autobusos de Lleida

La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat una instància a l’Ajuntament per sol·licitar la informació econòmica i l’estat de comptes de l’empresa concessionària del servei d’autobusos […]


La Candidatura d’Unitat Popular ha presentat una instància a l’Ajuntament per sol·licitar la informació econòmica i l’estat de comptes de l’empresa concessionària del servei d’autobusos de Lleida.

La Paeria ha rebaixat, aquest mes de març, el contracte de concessió administrativa que l’administració pública paga a MOVENTIS, l’empresa concessionària del servei d’autobusos a Lleida, fet que ha aprofitat aquesta empresa per reduir freqüències en algunes línies d’autobusos, suprimir-ne alguns durant el cap de setmana i incomplir el conveni col·lectiu.

Tot això sense que l’empresa hagi lliurat la informació econòmica sol·licitada repetidament pels treballadors que permetria conèixer realment l’estat actual d’aquest servei.

Es per això que presentarem aquesta sol·licitud d’informació econòmica a l’Ajuntament, com a responsable final d’aquest servei. Entenem que l’Ajuntament hauria de fer públic de forma detallada, en un exercici de transparència democràtica, l’estat econòmic d’aquests serveis que permetés conèixer el perquè d’aquesta disminució en els serveis públics, dels que en surten perjudicats els mes desafavorits i, per tant, els que mes en necessiten i que contribueixen, també, en la precarització de les condicions de treball dels treballadors d’autobusos.

La CUP defensem que és necessari mantenir els serveis bàsics en mans públiques com a garantia que els criteris sota els quals es gestionaran seran els d’igualtat, universalitat en l’accés, vocació del servei a la ciutadania… i no criteris merament empresarials, per això apostem per la municipalització dels serveis bàsics que ara, la Paeria, te en règim de concessió.

Segons declaracions d’un dels portaveus de la CUP Pau Juvillà: “cal la Paeria faci un exercici de transparència econòmica en tots els seus comptes” i convida a l’Ajuntament a “fer públic de manera detallada l’estat econòmic de les empreses concessionàries per tal d’evitar que la seva opacitat permeti retallades en els serveis i la precarització de les condicions de treball els treballadors/es”.

A Lleida, el 25 d’abril de 2012.

25 d'abril de 2012