La CUP denuncia el teatre dels consells i aposta per la participació popular

El representant de la CUP a Aigües de Reus, Joan Ribas, i el representant al Consell Municipal de Joventut, Edgar Fernández, han parlat avui en […]


El representant de la CUP a Aigües de Reus, Joan Ribas, i el representant al Consell Municipal de Joventut, Edgar Fernández, han parlat avui en roda de premsa, en representació dels consellers i conselleres de la CUP als consells municipals i als consells d’administració d’INNOVA. Ambdós han carregat durament contra el funcionament d’aquests consells, que consideren que és un ‘teatre’ per justificar que l’Ajuntament fomenta la participació. Però, que en realitat, aquests consells són un ‘teatre amb el guió preparat’.

El passat 7 d’octubre de 2011 es va aprovar una moció de la CUP, on el govern municipal es comprometia a reprendre, abans d’acabar l’any 2011, el procés de redacció del Reglament de Participació, que compti amb les aportacions de la ciutadania i les entitats, per tal de facilitar la implicació ciutadana en tots i cadascun dels organismes i estaments municipals.

 

En la mateixa moció, també es demanava que el ROM contemplés la participació de la ciutadania en la presa de decisions de les polítiques públiques, proposta que va ser rebutjada pel Ple.

Des de llavors, no hi ha hagut cap acció de la Regidoria de Participació i Ciutadania per reprendre la redacció d’aquest nou Reglament, que hauria de substituir el reglament vigent. Un reglament creat l’any 1986 i que no s’ha portat mai a la pràctica.

Més enllà d’aquest reglament, constatem després d’aquest any i mig que la política de participació ciutadana és nul·la, i que les mínimes estructures de participació actual són irrisòries si tenim en compte que Reus compte amb més de 100.000 habitants i, que actualment, la Carta de Gran Població -que contemplava la creació de diverses estructures participatives-, està paralitzada a causa de la situació econòmica de l’Ajuntament.

Un exemple d’això, són els Consells Municipals: es convoquen les reunions només quan convé a la regidoria; no s’envia informació ni documentació dels punts de l’ordre del dia; són merament informatives i no hi ha marge per prendre decisions; els debats són guiats i tutelats per la regidoria; només es dóna la informació que interessa a la regidoria i sobre aquells temes que els hi interessa;… en resum, són espais que no serveixen per a la participació ni la decisió, sinó simplement perquè el govern municipal pugui dir que les seves polítiques compten amb l’aval de la societat civil.

Però, més enllà dels Consells Municipals, també ens trobem amb la manca de funcionament dels consells d’administració de les empreses. Com ja hem denunciat des de la CUP de forma reiterada, els consells d’administració són simples obstacles que el govern municipal –i els seus gestors- han de superar per poder complir amb la legalitat, però que en cap cas pretenen ser espais de debat i gestió de les empreses. Ens hem trobat en que al Consell d’Administració d’INNOVA, o en la Junta General de les empreses, s’aproven decisions que afecten a les empreses, sense que els seus consellers i conselleres respectius en sàpiguen res: operació de capitalització de REDESSA amb fons provinents de GESFURSA i AREMSA; substitució del secretari d’AREMSA…

Un cop més, també, aprofitem per denunciar l’alt cost que té per la hisenda pública les reunions dels consells d’administració. Només la CUP cobrà més de 5000€ l’exercici 2012 en concepte de dietes a les reunions. Recordem un cop més, també, que la CUP ingressa aquests diners al Fons Social Germinem.

Per tal de fer partícip a la ciutadania de la gestió de la política municipal, des de la CUP hem portat diferents propostes al Ple, que han estat rebutjades per la majoria del Ple. Entre d’altres: sol·licitud de la realització d’audiències públiques sobre els pressupostos; la creació de la taula ciutadana de la crisi; la creació del Consell Municipal Agrari; o que la ciutadania pugui participar en les polítiques públiques que hem proposat des del grup municipal.

Davant d’aquesta situació, des de la CUP, exigim a l’Ajuntament la presa dels següents compromisos:

· L’inici immediat del procés de redacció del nou Reglament de Participació, en els termes aprovats en la moció de l’any 2011 aprovada al Ple.

·L’inici d’un debat ciutadà i dels grups municipals per a la reforma del Reglament Orgànic Municipal, per tal que aquest contempli i reguli específicament quins mecanismes de participació existeixen a la ciutat.

·La conversió dels Consells Municipals en Consell Locals, en els quals:

 

o  Siguin autònoms de la regidoria corresponent.

o  La informació sigui fluïda i complerta.

o  Tinguin una periodicitat regular de convocatòries.

o  Estiguin obertes a tota la ciutadania interessada.

o  Les decisions que prenguin tinguin un caràcter vinculant i no sols consultiu.

o  Els càrrecs d’aquests no estiguin ocupats per regidors/es o tècnics/ques de l’Ajuntament, sinó que siguin triats pel propi Consell.

o  Que el regidor/a tingui la obligació de participar al Consell i d’oferir la informació que sigui requerida pels seus i les seves membres.

 · El compromís de l’Alcalde de realitzar un mínim de dues audiències públiques anuals (una d’elles en motiu dels pressupostos), on la ciutadania pugui formular preguntes.

 · El compliment del Codi de Bon Govern als consells d’administració de les empreses públiques d’INNOVA.

 

 

 

26 de març de 2013