Les CUP donen suport a la manifestació contra el transvasament

Les Candidatures d'Unitat Popular dels Països Catalans s'oposen a la interconnexió de xarxes per al transvasament d'aigua cap a Barcelona. Les candidatures independentistes fan una […]Les Candidatures d'Unitat Popular dels Països Catalans s'oposen a la

interconnexió de xarxes per al transvasament d'aigua cap a Barcelona.

Les candidatures independentistes fan una crida a la mobilització per

al proper diumenge 18 de maig a Amposta, on la Plataforma en Defensa de

l'Ebre convoca una gran manifestació.

Per la CUP, els motius reals de les deficiències hídriques són el fruit de l'agressió territorial i el creixement urbanístic desmesurat i insostenible que s'ha practicat durant molts anys, d'una pèssima planificació i gestió dels recursos hídrics i del seu malbaratament per determinades pràctiques insostenibles en l'agricultura, la construcció, la indústria, el turisme i l'oci.

Un model de creixement, que segons la CUP, ha deixat construir indiscriminadament sense tenir en compte els recursos hídrics que es necessiten ni els que es tenen, com tampoc, afegeix la CUP, s'han tingut en compte les necessitats en serveis socials bàsics arreu del país. Per la CUP, Barcelona i València son una taca d'oli que s'escampa incontroladament de bracet amb els especuladors i amb la complicitat de l'administració, i en perjudici tant de la resta del territori dels Països Catalans -que ha aportar l'aigua i assumir la ubicació d’abocadors, plantes energètiques i altres instal·lacions molestes o perilloses- com per als propis habitants de les àrees metropolitanes.

La CUP considera que efectuar la interconnexió és obrir la porta a la possibilitat que l'Àrea Metropolitana de Barcelona cregui que pot continuar creixent desmesuradament perquè si necessita aigua, mal anomenada "de boca", ja té la infraestructura preparada, I per tant exigeixen la paralització inmediata de les obres.

La CUP rebutja els intents de crear enfrontaments entre territoris dels Països Catalans alhora que fa una crida a enfrontar-se a l’actual model de desenvolupament territorial, agressiu amb les persones i el medi.

És per això que la CUP dóna suport a la manifestació que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha organitzat per al proper diumenge 18 de maig a Amposta, i fa una crida a la participació de la ciutadania.

15 de maig de 2008