La CUP fa ‘un pas endavant’ en l’Assemblea Nacional d’aquest diumenge a Reus

La Candidatura d’Unitat Popular celebra el proper 11 de març l’Assemblea Nacional al Teatre Bartrina de Reus. Tota la militància és cridada a participar en […]


La Candidatura d’Unitat Popular celebra el proper 11 de març l’Assemblea Nacional al Teatre Bartrina de Reus. Tota la militància és cridada a participar en el debat, millora i aprovació d’una ponència política i organitzativa que ha estat elaborada per un grup de treball amb representació de totes les Assemblees Territorials de la CUP i que ha estat debatuda en els darrers mesos pel conjunt de l’organització.

Aquesta Assemblea Nacional té el repte d’adaptar l’organització a la nova realitat sorgida de les eleccions municipals del maig del 2011, on la CUP va aconseguir més d’un centenar de regidors, l’entrada per primera vegada de representants en Consells Comarcals, i la gestió de quatre governs municipals. En la ponència titulada ‘Un pas endavant’ s’aborda el reforçament de les estructures organitzatives de la CUP, com el Secretariat Nacional, el Consell Polític i les Assemblees Territorials amb l’objectiu de dotar les assemblees de la CUP de totes les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca amb la màxima eficiència. 

Un altre repte d’aquesta Assemblea Nacional serà el de dotar l’organització de mecanismes per perfilar i detallar un discurs nacional en pro de la construcció de la Unitat Popular. Per aquest motiu la CUP es dotarà de Comissions de Treball que tindran la funció de bastir-la d’un programa nacional útil per afrontar aquest repte. La CUP entén la Unitat Popular com una aliança de diferents forces polítiques, socials i culturals que té l’objectiu d’articular una majoria social al voltant d’un programa de reivindicacions en clau de transformació social i construcció nacional dels Països Catalans. La CUP vols esdevenir un motor polític en el procés de construcció i articulació de la unitat popular, rebutjant limitar-se a exercir un paper de representant institucional de les lluites populars i impulsant la mobilització, l’agitació i la participació activa en les lluites socials.

En aquest mateix sentit, la ponència posa èmfasi en la coordinació amb aquelles forces polítiques que comparteixen amb la CUP els seus objectius estratègics i que han de permetre la definició d’un programa polític d’alliberament nacional i social. Per aquest motiu la CUP es fixarà com a objectius per a treballar en els proper mesos la creació d’una taula de coordinació de les diferents organitzacions i sectorials de l’esquerra independentista, definir la participació de la CUP en els moviments populars per l’autodeterminació, dibuixar un projecte d’Assemblea de Regidors i Regidores dels Països Catalans i prioritzar la participació de la CUP en els moviments en defensa dels drets socials com aposta ferma per la lluita contra les retallades de serveis públics i drets socials.

Un dels reptes importants que afrontarà la CUP en els dos anys vinents, més enllà de l’aposta decidida pel creixement i la consolidació dels nuclis ja existents, és la de prioritzar l’expansió de la CUP a tots els Països Catalans. La CUP és conscient que el seu creixement no és homogeni i que cal canviar aquesta tendència i expandir l’organització cap als territoris on encara no tenim implantació, com les Illes, les Terres de l’Ebre, els Pirineus, el País Valencià, Andorra i la Catalunya Nord. Per tal d’aconseguir aquest repte, la CUP es marca com a objectiu obrir ponts de contacte amb aquestes realitats i els moviments populars existents en el territori per tal de recollir opinions i obrir debats que en el futur permetin l’arrelament del projecte d’unitat popular.

Finalment, la ponència de l’Assemblea Nacional de la CUP també s’ocupa del debat sobre la participació en eleccions supramunicipals. Aquesta Assemblea Nacional no decidirà a quins comicis ens presentarem o no sinó que dotarà de mecanismes l’organització per fixar les condicions subjectives i objectives que s’han de donar per participar en eleccions supramunicipals (autonòmiques, europees…) i els mecanismes per a decidir-ho.

6 de març de 2012
Candidatura d’Unitat Popular
Països Catalans

6 de març de 2012