La CUP exigeix que el Govern retiri el Decret dels preus del lloguer

La formació considera que amb aquesta normativa es legitimen els preus de la bombolla i permet que segueixin pujant 


La CUP Crida Constituent votarà en contra del Decret llei 9/2019, del 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que el govern de la Generalitat portarà demà a debat, al ple del Parlament de Catalunya.

La CUP-CC, que comparteix plenament el posicionament dels col·lectius en defensa del dret a l’habitatge, ha manifestat que un dels principals motius per votar en contra del Decret llei per la regularització del preu de l’habitatge, és precisament que l’índex de referència de la Generalitat és en base el de l’actual preu de mercat i no al de la realitat social i econòmica de la població. La formació anticapitalista entén que, actualment, els preus de lloguer ja són irreals i són fruït d’una inflació a causa de la bombolla en el lloguer. A més, el decret estableix que el preu es pot incrementar un 10% o un 15% per sobre d’aquest índex, és a dir, per sobre d’uns preus ja inflats, incentivant que els preus segueixin creixent. 

Per altra banda, la formació també destaca que aquesta regularització contempla moltes excepcions i per tant, la majoria d’habitatges queden exclosos d’aquest reglament: la immensa majoria de lloguers seguiran sense tenir cap mena de límit en el preu, tant en els contractes vigents com els nous. 

Aquest decret, a més, no contempla cap sanció en cas d’incompliment de la llei i per tant, no inclou l’aplicació de multes, per exemple. No existeix cap mesura administrativa per fer efectiva la regularització dels preus, fet que deixa als llogaters en un desemparament legal en cas que els propietaris superin el topall. 

Finalment, la CUP reafirma que cal que el Govern es posi a treballar amb la ciutadania i amb els col·lectius en defensa del dret a l’habitatge per regular els preus del lloguer en base als ingressos de la població i per garantir l’accés a aquest dret universal i d’obligat compliment. 

25 de juny de 2019