La CUP a favor d’un nou POUM pel Vendrell

Fa unes setmanes Laia Gomis, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament del Vendrell, anunciava la intenció, per part de l’actual equip de govern, d’iniciar els tràmits per […]


Fa unes setmanes Laia Gomis, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament del Vendrell, anunciava la intenció, per part de l’actual equip de govern, d’iniciar els tràmits per revisar l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).

Des de la CUP del Vendrell, tal com vam explicar durant la darrera campanya electoral i com reflecteix el nostre programa, creiem que és important la redacció d’un POUM.

L’urbanisme és un dels àmbits on l’ajuntament té un poder real, sota l’empara de la Generalitat que té transferides les competències d’ordenació del territori. El POUM és l’eina urbanística i jurídica per definir i ordenar el model de ciutat. El Vendrell actualment es regeix per un PGOU, aprovat l’any 2000 i revisat el 2005, en plena etapa de creixement especulatiu del municipi.

Per això, des de la CUP del Vendrell creiem que és important la redacció d’un POUM, fent un diagnosi del municipi per, contrastant-la amb el model de ciutat que defensem, saber quin camí s’ha de seguir.

El POUM ha de donar una visió integral de la ciutat, i tot i que és permanentment revisable, no té data de caducitat, és vigent fins a l’aprovació d’alguna revisió. És en aquest sentit que des de la CUP del Vendrell vetllarem per tal que es realitzi una correcta diagnosi prèvia, i és en aquest sentit que encaminarem la nostra acció política.

Previ a la redacció del POUM, des de la CUP exigirem i lluitarem per tal que es realitzi la redacció dels plans específics i estudis tècnics necessaris: l’estudi i memòria ambiental, el pla de sòl no urbanitzable, el catàleg de patrimoni i béns a protegir, l’estudi de mobilitat, el catàleg dels recursos naturals, el pla d’abastament d’aigua, el sanejament, etcètera.

15 de febrer de 2012