La CUP impulsa una llei per la internalització del transport sanitari

La CUP-NCG ha entrat a registre una proposició de llei per la internalització del transport sanitari de Catalunya, amb l’objectiu de disposar d’un model de […]


La CUP-NCG ha entrat a registre una proposició de llei per la internalització del transport sanitari de Catalunya, amb l’objectiu de disposar d’un model de transport sanitari de gestió, provisió i titularitat pública que permeti recuperar la gestió directa que actualment CatSalut deriva a empreses privades. Aquesta proposició de llei facilitaria la internalització de la gestió del transport sanitari urgent i no urgent de titularitat del CatSalut, que actualment es troba gestionat de manera indirecta per empreses privades, per tal que passés íntegrament a mans de l’empresa pública SEM, S.A. 

La proposició de llei impulsada per la formació anticapitalista inclou també que no es prorrogarà cap dels contractes de gestió de serveis de transport sanitari urgent o no urgent vigent i que el SEM, S.A. es veurà obligat a subrogar el personal treballador que ja prestava el servei públic de transport sanitari i que es troba subcontractat per empreses privades. 

Actualment, a Catalunya, el Servei d’Ambulàncies compta amb un 90% de les treballadores del sector subcontractades per les empreses privades adjudicatàries i, segons la CUP, ha quedat palès que es tracta d’un model de gestió insuficient, ineficient i perjudicial tant per a usuàries com per les treballadores. De fet, la candidatura independentista assegura que la majoria d’empreses han prestat el servei incomplint els plecs i el contracte que els va atribuir la gestió, tal com es desprèn de l’increment d’un 78% de les reclamacions d’usuàries, la manca de coordinació entre unitats centrals i territori, l’empitjorament del sistema d’assistència, l’envelliment de la flota de vehicles, etc. 

La CUP-NCG alerta que el transport sanitari es transforma, en moltes ocasions, en la primera porta d’entrada del sistema sanitari i que per tant, la seva internalització és l’única garantia per proveir un servei de qualitat al conjunt de la població, que sigui equitatiu en termes territorials, que possibiliti unes condicions laborals dignes per a tot el personal i que fiscalitzi com s’administren els recursos públics. 

La formació ha recordat que en l’anterior legislatura ja va presentar múltiples propostes parlamentàries per la internalització del transport sanitari i que malgrat la majoria van ser aprovades pel Parlament de Catalunya, aquestes no s’han dut a terme. 

 

19 de juliol de 2021