La CUP insta als ajuntaments a donar suport a la Vaga General

La Candidatura d'Unitat Popular impulsa una moció on insta als Ajuntaments a donar s uport a la Vaga General prevista per al proper 29 de […]


La Candidatura d'Unitat Popular impulsa una moció on insta als Ajuntaments a donar s uport a la Vaga General prevista per al proper 29 de setembre de 2010. A Girona per exemple, s'ha aprovat la proposició de la CUP (sense el suport del PSC), i a Reus, Manresa, Mataró, Vilanova i la Geltrú,… la CUP les ha posat a l'ordre del dia.

Moció del grup municipal de la CUP sobre la vaga general del 29 de setembre.

La situació de crisi econòmica actual s'ha generat per una nefasta política financera executada en aplicació dels criteris neoliberals de creixement continu.

Aquesta crisi ha produit el colapse d'un model que es basava en l'absorció de la producció mitjançant l'endeutament de les classes populars. Mentre aquestes perdien poder adquisitiu any rere any, augmentava el seu endeutament (fins a fer-se insostenible) per a mantenir el nivell de consum necessari pel sistema capitalista especulador imperant, produint-se el “tancament de l'aixeta” del crèdit quan esclatà la bombolla.

Aquesta situació era promoguda també per les instàncies estatals i les primeres mesures adoptades una vegada es va reconèixer que ens trobàvem en crisi, lluny d'apuntar el camí per a superar el model econòmic que ens ha dut aquí, es van dedicar a injectar diner públic als veritables culpables de la crisi (la banca i les grans multinacionals). Unes mesures encaminades a “posar pegats” per a que tot segueixi igual.

L'Estat espanyol i, de retruc, els Països Catalans, està patint especialment la crisi econòmica per la preeminència dels sectors més especulatius. El creixement econòmic de la darrera dècada s'ha forjat en la construcció amb finalitats especulatives, promogut pels governs estatal i autonòmics i també per les corporacions locals que veien en les taxes i impostos relacionats amb aquesta activitat econòmica la base del seu migrat finançament en relació als serveis que han anat assumint (tot i no ésser, en molts casos, l'Administració Pública competent).

La rebaixa dels ingressos (per la davallada de les rendes i els beneficis) i l'augment de la despesa provocat per la injeccció de diner a la banca i les grans empreses han fet augmentar el dèficit públic que el govern espanyol, pressionat per instàncies econòmiques internacionlas, pretèn eixugar amb la reducció de la despesa pública alhora que s'intenta incrementar els ingressos augmentant impostos.

S'ha triat la pitjor aplicació possible d'aquesta fòrmula, retallant la despesa social i augmentant aquells impostos que tenen una afectació més gran per a les rendes més baixes (com l'IVA).

Retallada de salaris al sector públic, congelació de les pensions, eliminació de prestacions socials (com el xec nadó), etc, s'han vist ecompanyades d'una reforma laboral que suposa una nova pèrdua de drets dels i les treballadores (rebaixa a la pràctica del cost de l'acomiadament que, a més, és finançarà en part amb diners públics, restricció del dret a la tutela judicial efectiva, restricció del dret a la negociació col·lectiva permetent a l'empresariat l'incompliment dels acords, etc).

A més, s'ha anunciat per a la tardor una reforma del sistema de Seguretat Social amb nous retrocessos de drets socials, amb propostes com l'ampliació de l'edat de jubilació, l'ampliació dels anys a tenir en compte per al càlcul de la seva base reguladora, eliminació de la pensió de viduïtat i orfanesa en alguns casos, substitució de la mateixa per una indemnització a tant alçat en altres casos, etc.

En definitiva, les mesures adoptades pel govern espanyol, especialment la reforma laboral  (aprovada per Reial Drecret i actualment en tramitació a les Corts espanyoles com a projecte de llei) i la reforma del sistema de Seguretat Social suposen una nova agressió dels drets socials de les classes populars.

Davant d'aquesta agressió, les organitzacions sindicals han convocat una vaga general pel proper dia 29 de setembre.

Cal tenir ben present que la mobilització (de la que la vaga n'és una expressió) és l'eina que tenen les classes populars, els i les treballadores, per tal de defensar i fer valer els seus drets. Ha estat així històricament (cap dret no s'ha vist reconegut sense una fase prèvia de mobilització) i així és ara, tot i que la societat individualista i consumista que han fomentat aquells que en l'àmbit econòmic ens han abocat a la crisi, hagi fet que la  consciència col·lectiva estigui adormida, essent necessària per tal de fer front a les “contrareformes” plantejades pels poders econòmics i empresarials i executats pel govern estatal.

La vaga general, com deiem, és un dels instruments per fer valer els nostres drets com a treballadors i treballadores, com a ciutadans i ciutadanes. Aquest és un bon moment per fer despertar la consciència col·lectiva. Motius en sobren. Deixar aquestes agressions sense resposta és adobar el terreny per a noves agressions futures.

És per tot l'exposat, que el grup de la Candidatura d'Unitat Popular proposa al Ple l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER. L'Ajuntament de XXXX es posiciona a favor de la vaga general convocada per les organitzacion sindicals pel proper 29 de setembre.

SEGON. L'Ajuntament insta el Govern espanyol a fer un canvi de rumb en les polítiques per fer front a la crisi, que s'haurien d'encaminar a un veritable canvi de model econòmic i produtiu, al servei de les classes populars i no als interessos d'aquells que precisament ens han dut a la crisi econòmica.

TERCER. En conseqüència, l'Ajuntament insta el Govern espanyol a la derogació de la reforma laboral aprovada mitjançant el Reial Decret 10/2010, de 16 de juny i el projecte de llei que s'està tramitant.

QUART. L'Ajuntament farà arribar el contingut d'aquesta moció al Govern espanyol, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i a les organitzacions sindicals convocants de la vaga general del 29 de setembre.

 
 

 

===========================

 

 Suport a la vaga general 48.06 Kb

 

==========================

LA CUP PORTA AL PLE DE VILANOVA LA VAGA GENERA

En el Ple d'aquest passat dilluns dia 13 de setembre, el primer després de vacances, la CUP va presentar dues mocions, una de suport a la vaga general del proper 29 de setembre, i una altra per encapçalar la demanda de reforma del finançament municipal.
Suport a la vaga general

Per a la CUP, la vaga del proper dia 29 de setembre, més enllà de ser o no una protesta útil per a la situació de crisi econòmica, és l'ocasió perquè la societat faci sentir el seu profund desacord amb el rumb que està prenent l'economia i les reformes del govern. Més enllà de la protesta contra la nova reforma laboral, que abarateix encara més l'acomiadament, el fa encara més lliure i posa en dubte la negociació col·lectiva, la CUP entén que la vaga ha de ser l'ocasió per parar els peus a la reforma de les pensions (el gran pastís que esperen bancs i caixes que sigui prvatitzat), entre d'altres. L'atur, la retallada en prestacions socials, la retallada en drets socials… per a la CUP cal que en la negociació entre govern, Banc Central Europeu i món bancari, el poble faci sentir la seva veu i la seva força. Per això la CUP va presentar en el Ple d'ahir dilluns una moció de suport a la vaga general. ICV i ERC van ser els dos únics grups que van votar a favor d'alguns punts, especialment els que demanaven la retirada de la proposta de reforma laboral. Finalment, però, tots els grups polítics va votar en contra de la proposta de la CUP de demanar un posicionament públic de l'Ajuntament de suport a la vaga, i que els regidors, alcalde i càrrecs de confiança secundessin la vaga. El PSC, artífex del desmantellament dels drets socials que s'està duent a terme, va ser al seu torn incapaç de defensar les mesures que està emprenent a Madrid i es va limitar a criticar la moció.

 
=================================

 

Llibertat.cat

 

La CUP de Reus presenta una moció amb l'objectiu que l'Ajuntament es posicioni a favor de la vaga

Convoca un xerrada el proper dimarts 21 a les 8 del vespre a la Sala d'Actes del Centre de Lectura sobre la Reforma Laboral i explicant els motius de la Vaga General.
 
Avui al migdia, un representant de la CUP de Reus, Xavi Milian, i un representant del sindicat CGT, Joan M. Rosich, han instat a l'alcalde de Reus, Sr. Lluís Miquel Pérez Segura, i a la resta de grups municipals, a debatre en el proper Ple Municipal de l'Ajuntament de Reus, una moció de suport a la vaga general convocada pel proper 29 de setembre.
La moció (que us adjuntem en aquest correu) insta a l'Ajuntament a realitzar quatre accions:
1.- Donar suport a la convocatòria de vaga general del 29 de setembre.
2.- Instar el govern espanyol a derogar la Reforma Laboral
3.- Instar el govern espanyol a canviar l'orientació de les polítiques econòmiques i socials per fer front a la crisi. Entenent aquest canvi, com el canvi de les polítiques que retallen els drets socials i laborals de les classes populars a una política que afavoreixi aquests drets i crei ocupació estable i treball digne.
4.- Comunicar al govern espanyol, als grups parlamentaris del Congrés i el Senat i a les organitzacions sindicals convocants d'aquesta vaga el present acord.

La CUP de Reus i la CGT, conjuntament, amb diferents col·lectius de l'Esquerra Independentista i altres sindicats com IAC i CoBas, tant de Reus com de Tarragona, estan treballant conjuntament en la Coordinadora Repartim el Treball i la Riquesa, en la convocatòria de Vaga General del 29 de setembre.

15 de setembre de 2010