La CUP, amb els jardiners i les jardineres de Barcelona

La CUP de Barcelona manifestem el nostre suport a la lluita dels treballadors i les treballadores de Parcs i Jardins contra el procés de privatització […]


La CUP de Barcelona manifestem el nostre suport a la lluita dels treballadors i les treballadores de Parcs i Jardins contra el procés de privatització que vol impulsar l’Ajuntament de Barcelona. 

Actualment el 30% del pressupost de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins ja està privatitzat, com a conseqüència de la seva transformació en entitat pública empresarial local l’any 2005, quan ICV el dirigia i van començar les externalitzacions. Si es fes realitat l’amenaça d’una privatització total per part del govern municipal de CiU, el patrimoni verd de la ciutat patirà un procés de degradació i es convertirà en objecte d’una gran operació especulativa.

Barcelona necessita protegir els seus parcs i jardins de qualsevol procés de mercantilització, ampliar-los i afavorir-ne una gestió compartida en la qual els veïns i les veïnes hi puguin participar directament. Cal una política d’ocupació de l’espai públic més sostenible i amb condicions dignes per als jardiners i les jardiners que cuiden el verd de la nostra ciutat. 

Celebrem que els treballadors i les treballadores de Parcs i Jardins hagin iniciat un procés de mobilització i vulguin obrir un debat social sobre la necessitat d’un servei de jardineria amb caràcter social, participatiu, transparent, obert a la ciutat i oposat als interessos de l’elit politico-administrativa que pretén lucrar-se’n. 

Dècades enrere, el moviment veïnal va ser determinant a l’hora de reivindicar el patrimoni dels parcs i jardins de la ciutat com a patrimoni popular.  Avui com ahir, el compromís amb la salut pública i una ciutat més ecològica i sostenible és indissociable de la lluita per una ciutat socialment justa. 

20 de gener de 2012