La CUP de Manresa rebutja les darreres modificacions en el pagament de les rendes mínimes d’inserció.

La formació independentista critica la manca de respecte i consideració envers les persones perceptores de la RMI i el col·lectiu de treballadors/es socials per no haver informat […]


La formació independentista critica la manca de respecte i consideració envers les persones perceptores de la RMI i el col·lectiu de treballadors/es socials per no haver informat anticipadament del canvis en els pagaments. També rebutja l’època escollida per fer-ho (en ple mes d’agost, quan els serveis d’atenció són sota mínims) i els pocs recursos destinats a les tasques d’informació dels afectats, fet que augmenta l’angoixa dels qui pateixen aquesta situació.

Més enllà d’aquesta modificació, la CUP denuncia el rerefons ideològic d’aquesta i altres mesures, que pretenen posar sota sospita permanent de frau els sectors socials més precaris, mentre encara no s’ha pres cap mesura per reduir el frau fiscal comès pels sectors poderosos del país, d’unes dimensions molt més grans i que té unes conseqüències devastadores en la inversió pública. El govern català ha preferit castigar els pobres (amb poca capacitat d’influència i pressió política) que no pas atrevir-se a mantenir l’impost de successions o oposar-se al “sanejament” de les operacions especulatives dels bancs amb diner públic.

El PIRMI, tot i no ser ideat com un subsidi de subsistència, en aquests moments és l’únic ingrés possible per a moltes famílies catalanes. Després de l’enduriment legal dut a terme fa uns mesos i la revisió d’expedients que s’anuncia ara, molta de la gent perceptora en quedarà exclosa.

La CUP demana a l’Ajuntament de Manresa (del mateix partit polític que a la Generalitat) que s’oposi a aquesta política de desinversió social i que, en tot cas, expliqui què pensa fer amb les manresanes i manresans que quedin exclosos d’aquest programa.

12 d'agost de 2011