La CUP presenta una proposta de reducció dels sous dels polítics per Sant Celoni

La CUP presenta una proposta de reducció dels sous dels polítics PSC-PSOE, CiU i ICV hi voten en contra En el Ple municipal del 7 […]


La CUP presenta una proposta de reducció dels sous dels polítics

PSC-PSOE, CiU i ICV hi voten en contra
En el Ple municipal del 7 de juliol passat es va portar a votació el sou de l’alcalde i els regidors. La proposta presentada per l’actual equip de Govern consisteix a mantenir, pràcticament, la mateixa despesa. Mentre que l’alcalde i els regidors de CiU destinaven 121.933 euros anuals als seus sous, l’actual Govern del PSC-PSOE hi distinarà 120.000 euros anuals. Mentre que l’anterior alcalde, Francesc Deulofeu, cobrava 49.506 euros anuals, l’actual alcalde, Joan Castaño, en cobrarà 48.000.

Des de la CUP creiem que l’alcalde i els regidors poden ser retribuïts, però sempre d’acord amb els sous i els convenis de la majoria dels i les treballadores d’aquest país. Rebre sous astronòmics provoca que no hi hagi rotació de càrrecs, que ser polític sigui un privilegi, cosa que explica que hi hagi persones que faci més de 10, 15 o 20 anys que visquin de la política.

Per aquestes raons vam presentar una esmena en què proposàvem reduir el sou de l’alcalde a una quantitat, en cap cas superior als 42.000 euros a abonar en 14 pagues, és a dir 14 pagues anuals de 2.200 euros nets.

Per altra banda, la proposta oficial estableix que els regidors amb responsabilitat de govern rebran, cadascun d’ells, 12.000 euros anuals en 12 pagues. Des de la CUP vam proposar reduir aquesta quantitat a 6.000 euros anuals en 12 pagues que, un cop aplicades les retencions corresponents, equivaldria a 400 euros mensuals, una quantitat que complementa el sou que ja reben en el seu lloc de treball.

CiU, PSC-PSOE i ICV van votar en contra de la proposta de la CUP i a favor de la proposta de l’equip de Govern, amb la qual cosa mantenien la mateixa despesa en sous de l’alcalde i els regidors que ja existia a l’ajuntament. Aquesta postura demostra que tant CiU com el PSC-PSOE i ICV no han sabut entendre el moment en què vivim, immersos en una gran crisi socioeconòmica i amb un creixent distanciament clar entre la política i els ciutadans.

13 de juliol de 2011