La CUP proposa municipalitzar serveis i redistribuir els ingressos dels ajuntaments

La CUP edita el document Escapçem el capitalisme global, construïm l'alternativa, que aposta per la transformació del model. La CUP acaba d'editar un extens document […]


La CUP edita el document Escapçem el capitalisme global, construïm l'alternativa, que aposta per la transformació del model. La CUP acaba d'editar un extens document que analitza l'actual conjuntura econòmica a nivell local i regional i on també hi fa propostes de transformació.

L'opuscle és fruit del treball que s'inicià fa uns mesos a partir d'altres estudis ja editats per diferents assemblees locals de la CUP. Una comissió nacional de treball, més tard, ha treballat sobre el document original, que alhora s'ha enriquit gràcies a les aportacions de diferents sindicats, com ara la CSC, la COS, la CGT o COBAS. Del document se n'ha fet una tirada de 500 exemplars en paper, i a més serà descarregable des del web nacional de la CUP.

 

El document parteix de la base que el "sistema econòmic dominant genera, de manera intrínseca al seu funcionament, unes desigualtats creixents entre diferents capes de població i una acumulació de capital en molt poques mans". Per aquesta raó, la formació vol que el document ajudi a promoure un canvi de  "l’actual model econòmic mundial com a única via per posar fi a les desigualtats generades pel sistema capitalista i per iniciar el camí per a consolidar una economia al servei d’una societat sostenible".

 

El document proposa 15 mesures concretes, en l'àmbit local, per endegar el canvi de model socioeconòmic. D'entre aquestes destaquen la municipalització dels serveis que en l'actualitat els ajuntaments ofereixen en règim de concessió. La municipalització implica un control absolut de l’ajuntament sobre els preus que s’apliquen –i, per tant, la possibilitat de l’abaratiment mitjançant la pressió social (la qual cosa significa que tothom en pot fer ús independentment dels seus ingressos)– i unes millors condicions de treball per als professionals que hi treballen. Per altra banda, la CUP proposa que els ajuntaments, en base als ingressos obtinguts, prioritzin essencialment aquelles despeses de caràcter netament social i dotin els serveis públics dels fons necessaris encara que això signifiqui l’aturada d’obres o inversions d’algun altre tipus.

5 de novembre de 2010