La CUP recorre al síndic per la manca de respostes de la Paeria

Davant el reiterat desinterés que ha manifestat l’Ajuntament a l’hora de respondre les peticions formulades de la CUP de Lleida, l’organització política ha optat per […]


Davant el reiterat desinterés que ha manifestat l’Ajuntament a l’hora de respondre les peticions formulades de la CUP de Lleida, l’organització política ha optat per presentar queixa al síndic de l”Ajuntament, tal i com ja va fer en el seu moment l’any anterior per les mateixes causes. Entenem que un Ajuntamen no pot caure en dinàmiques poc democràtiques que deixin al marge de la ciutat grups actius de persones que aporten nous punt de vista i noves idees per tal de bastir una ciutat millor.

Durant 2010 la CUP ha presentat 3 escrits amb bateries de propostes adreçades a diferents regidories, a les que demanà reunir-se, i que no ens han contestat malgrat l’obligació legal de tota administració de resoldre per escrit les peticions dels ciutadans. Així mateix, també durant 2010 la CUP ha formulat 4 mocions al Ple sobre diferents temàtiques que Alcaldia no ha volgut introduir a l’ordre del dia malgrat tenir potestat per fer-ho.
Davant aquest silenci de l’ajuntament, la CUP formula en el dia d’avui una queixa a la sindicatura de greuges amb la petició expressa al síndic que reculli aquest incompliment reiterat de la Paeria en el seu informe anual de 2010.

En la queixa també recordem que la Paeria segueix sense respondre els nostres escrits de 2007 a 2009, que ja varen ser objecte de queixa al síndic l’any passat.

Sobre aquella anterior queixa cal dir que la Sindicatura ens ha tramés els escrits reiterats en que el Síndic exhorta la Paeria i les diferents regidories afectades a contestar els escrits de la CUP, sense que a dia d’avui ni tan sols el mateix síndic hagi rebut resposta per part de la corporació municipal.

Valorem aquesta situació d’insostenible, no sols per la vulneració flagrant de la legalitat per part de l’ajuntament, sinó sobretot perquè la Paeria ha de ser l’administració més propera al ciutadà i ha de vetllar per la participació i informació ciutadanes, un ajuntament que no escolta no és un ajuntament de tots i totes.

Lleida, 28 de Desembre de 2010

28 de desembre de 2010