La CUP Sant Cugat demanarà en Ple Municipal l’adhesió de San Cugat dins el moviment de ‘ciutats en transició’

Preparem per aquest proper Ple Municipal una moció per declarar Sant Cugat del Vallès ‘ciutat en transició’ apostant així pel decreixement com a mesura imprescindible […]


Preparem per aquest proper Ple Municipal una moció per declarar Sant Cugat del Vallès ‘ciutat en transició’ apostant així pel decreixement com a mesura imprescindible per construir un nou model de ciutat i de societat. Des de la CUP Sant Cugat sempre hem defensat el decreixement com a eina indispensable per transformar el nostre model urbà i social, i entrant aquesta moció, creiem que és un primer pas perquè des del mateix Ajuntament es comenci a valorar les possibilitats d’aplicar certes mesures a Sant Cugat.

El moviment ciutats en transició (transitions-towns) són una suma d’iniciatives impulsades per  moviments d’àmbit local que tenen com a principal objectiu reduir els possibles efectes d’una futura crisi global causada pel peak-oil.

Aquest moviment va sorgir a la població irlandesa de Cionn tSáile l’any 2005, mitjançant un redactat  elaborat per un conjunt d’estudiants de permacultura que plantejava un pla de reducció del consum energètic en aquesta ciutat.

El document dirigit per Rob Hopkins, pretenia traçar un full de ruta amb l’objectiu de reduir el consum energètic com a resposta a una futura crisi energètica produïda pel l’actual  sobreexplotació dels recursos fòssils, principalment el petroli.

Les principals directrius d’aquest document defineixen de quina manera una comunitat (ciutat, poble, barri, illa de cases…) pot fer aquest tipus de transició cap a un consum energètic més baix tot concretant les seves línies d’actuació  en els següents àmbits: energia, educació, agricultura, economia i salut. Aquestes iniciatives van dirigides a cercar nous models que potenciïn l’autosuficiència de les comunitats humanes actuals i garanteixin la capacitat dels entorns que ocupen i la sostenibilitat d’aquestes, per tal de reduir l’actual impacte que l’activitat humana genera sobre el territori (petjada ecològica).

Cal doncs, proposar noves iniciatives que persegueixin la transformació de la societat potenciant un seguit de paràmetres com : adaptació de l’edificació per assolir la màxima eficiència, tot considerant si existeix una necessitat real de seguir construint; plantejar solucions a les problemàtiques presents en el model de desenvolupament urbanístic expansiu que ha patit el nostre municipi; seguir la dinàmica endegada per aquest consistori en la recuperació de terrenys per  l’agricultura (horts urbans) amb la finalitat de garantir l’autosuficiència alimentària i el consum de proximitat; buscar totes les eines al nostre abast per tal de potenciar un autèntic model d’economia local que reverteixi els seus beneficis en la pròpia comunitat; buscar al cap i a la fi , la màxima complicitat de totes les entitats locals per crear nous models de producció i consum,més ètics i sostenibles( bancs del temps, moneda pròpia,etc..).

Atès que l’actual crisi econòmica conseqüència d’un procés de globalització més acusat a partir dels anys 90 ha comportat la deslocalització generalitzada de l’economia local.

Atès la nostra excessiva dependència de fonts energies d’origen fòssil o d’altres fonts suposadament no contaminants com la nuclear.

Atès el compromís mostrat per l’actual consistori en la direcció d’implantar a Sant Cugat un model de ciutat intel·ligent.

Atès que l’actual ple municipal ha aprovat mocions a favor dels horts urbans, el  consum d’aliments als menjadors escolars d’origen agroecològic, la potenciació del comerç local I de proximitat, ……

Atès que l’actual consistori ha votat a favor d’una moció en defensa del cooperativisme, presentada per la CUP-PA que va acabar esdevenint institucional al ple.

Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ACORDA:

PRIMER. Crear una grup de treball per tal d’engegar comissions temàtiques en els diferents àmbits (energia, educació, agricultura, economia i salut.) per tal d’aplicar aquelles iniciatives que ens portin a reduir la nostra dependència energètica a fi i efecte de poder assolir la resiliència del nostre municipi, atenent a la potenciació dels paràmetres anteriorment esmentats en aquesta moció.

SEGON. Elaborar una comissió d’estudi amb l’objectiu  de crear una moneda local  per tal d’incentivar el consum de productes locals com ja han fet altres municipis anglosaxons com Totnes (7,444 habitants) o Bristol (490,000 habitants)

TERCER. Traslladar les resolucions als Consells de Barri, AAVV,  EMD de Valldoreix i altres organitzacions o entitats amb possibilitats de participar I d’aplicar aquestes iniciatives en l’àmbit local o veïnal.

 

1 d'octubre de 2012