La CUP del Vendrell considera que l’Ajuntament ha perdut una oportunitat amb l’aprovació del ROM

La CUP vendrellenca lamenta que s’hagin tombat totes les al·legacions que fan referència a la participació ciutadana. Al llarg de l’últim ple municipal es va […]


La CUP vendrellenca lamenta que s’hagin tombat totes les al·legacions que fan referència a la participació ciutadana.

Al llarg de l’últim ple municipal es va votar, i aprovar definitivament, el Reglament Orgànic Municipal (ROM), una normativa municipal destinada a regular, d’una manera més detallada i concisa, part del funcionament del consistori vendrellenc.

Després de que l’esmentat ROM s’aprovés inicialment al mes de juliol, s’obrí un període d’un mes per tal de que la ciutadania i les organitzacions del municipi poguessin realitzar esmenes sobre el document original. Des de la CUP del Vendrell, tal i com ja es va anunciar, es presentaren una bateria d’esmenes destinada a millorar i a completar el text inicial.

Una vegada interposades les esmenes, membres de la CUP del Vendrell es van reunir amb el senyor Joan Josep Nin, regidor de Règim Interior de l’Ajuntament, per tal de valorar i comentar les propostes de la candidatura independentista. En aquest sentit, des de la CUP es valora positivament l’interès mostrar pel senyor Nin “sobretot davant la costum, del govern municipal, de ni tan sols respondre a la major part de sol·licituds que realitzem”.

Al llarg del ple municipal d’aquest mes de setembre, on es va aprovar definitivament el reglament, també es va anunciar la incorporació d’algunes de les esmenes interposades per la CUP. Des d’aquesta organització es lamenten que la majoria de les propostes acceptades giraven entorn a aspectes formals del text, i que pràcticament cap de les esmenes que tenien com a objectiu modificar el contingut d’aquest han estat incorporades. Trobem l’excepció en l’esmena que proposava la publicació de les ordres del dia i les actes dels plens municipals a la plana web del consistori, un mecanisme de transparència que, si bé teòricament ja es realitza, el cert és que es fa amb un retard més que considerable.

Des de l’organització independentista també es crítica el fet que, des del govern municipal, s’hagin rebutjat totes les propostes que tenien com a objectiu el foment de la participació ciutadana, al·legant que ja estava prevista la redacció d’un reglament de participació ciutadana. Des de la CUP del Vendrell s’entén que l’aprovació d’un document d’aquestes característiques és del tot necessari a l’hora de determinar i especificar els canals amb els quals la ciutadania pot intervenir en el procés de presa de decisions. No obstant, també pensen que a dia d’avui no es sap ni com serà ni quan estarà enllestit aquest suposat reglament de participació ciutadana i, és per això, que des de la CUP es considera que s’ha perdut una bona oportunitat per regular alguns aspectes en aquest àmbit.

Finalment, des de la CUP del Vendrell es reitera el rebuig envers a les limitacions que el ROM imposa a l’hora que els regidors i regidores puguin realitzar precs i preguntes, ja que es considera que es una mesura únicament ideada per intentar limitar l’oposició. Des de l’organització independentista es recorda que un Reglament Orgànic Municipal ha d’ elaborar-se no pensant únicament en l’actual situació política, sinó en el funcionament del consistori a mig i llarg termini.

25 de setembre de 2012