La CUP de Vilafranca demana la retirada immediata de les Normes de regulació de les autoritzacions per a la instal·lació de terrasses de bars i restaurants.

El passat dia 11 de maig la Junta de Govern Local de Vilafranca va aprovar les Normes de regulació de les autoritzacions per a la […]


El passat dia 11 de maig la Junta de Govern Local de Vilafranca va aprovar les Normes de regulació de les autoritzacions per a la instal·lació de terrasses de bars i restaurants, i el seu mobiliari, a la via pública de Vilafranca del Penedès, sense prèvia consulta ni a la resta de partits ni a la majoria d’activitats del sector de la restauració. Ni tant sols va passar per ple o es va exposar en les comissions informatives. Per aquest motiu, des de la Candidatura d’Unitat Popular volem fer un seguit de declaracions al respecte:

– Considerem un despropòsit de l’equip de govern les formes d’aprovació d’aquesta normativa, no només per no informar a la resta de grups polítics representats al consistori, sinó i principalment, per a no establir un diàleg i procés de negociació amb la part afectada (sector de la restauració), la majoria dels quals s’han assabentat de la mesura a través de la premsa.

– Algunes de les mesures aprovades en la citada normativa implicarà una despesa econòmica addicional per molts bars i restaurants de la Vila, que ja disposen del permís d’instal·lació de les terrasses. Valorem, una vegada més, un despropòsit el fet que en plena crisi econòmica es requereixi d’una inversió (que en alguns casos pot tenir un cost elevat), per criteris únicament i exclusiva estètics.

– La nova normativa serà d’aplicació obligatòria a partir de l’1 de gener de 2013, amb la qual cosa es dóna poc marge de temps i de planificació econòmica als negocis afectats.

– L’obligació de renovació del mobiliari de les terrasses per part d’aquells bars/restaurants (la majoria) que no compleixen amb la normativa estètica establerta, atempta contra els principis de sostenibilitat ecològica i de l’ús racional dels materials, ja que en molts casos implicarà la renovació de material en bon estat (ús indiscriminat de materials).

– La introducció de criteris estètics en el mobiliari de les terrasses obeeix únicament a qüestions subjectives de l’equip de govern (en la normativa s’estableix el tipus de material del mobiliari i fins i tot el color de les tanques i dels para-sols). Ens preguntem, si amb el mateix criteri, també els cotxes que s’aparquin al carrer hauran de ser d’un determinat color, forma o model per tal de garantir la suposada harmonia estètica de la Vila.

– Considerem un abús de poder les formes de treballar del govern de CIU respecte l’aplicació d’aquesta normativa pels motius ja exposats. A més, la pròpia normativa introdueix excepcionalitats, sempre a criteri de la Junta de Govern Local, introduint així, la possibilitat de favoritismes.

Més enllà  dels criteris tècnics introduïts per tal de pacificar les terrasses amb l’ús dels vianants de l’espai públic, els quals valorem de manera positiva, considerem un perjudici important certs articles de la normativa, que poden afectar greument al sector de la restauració de Vilafranca.
Per tot això, demanem que el govern de Vilafranca deixi sense efecte aquesta normativa i negociï amb el sector de la restauració una nova normativa que no vagi en detriment d’aquest sector econòmic i que es basi únicament en criteris tècnics i no subjectius (estètics).

17 de juliol de 2012