La CUP de Vilanova i la Geltrú celebra que es constitueixi una taula de treball per la crisi

La candidatura va demanar al Ple el 2009 que es constituís una taula de treball per la crisi amb presència dels agents veïnals, sindicals, econòmics […]


La candidatura va demanar al Ple el 2009 que es constituís una taula de treball per la crisi amb presència dels agents veïnals, sindicals, econòmics i polítics de la ciutat.

La CUP de Vilanova mostra la seva disposició a participar de la nova “Mesa per la cohesió socials i l’impuls econòmic” que el govern ha proposat. Per a la CUP aquesta instància era del tot necessària des de l’inici de la crisi i s’ha trigat molts anys a constituir-la. Quan la CUP va formular la proposta el 2009, el govern d’aleshores la va rebutjar al·legant la creació de l’Agència Comarcal de Desenvolupament Econòmic. La moció presentada per la CUP l’abril de 2009 demanava que la mesa tingués “dues funcions principals: fer d’observatori de la crisi i fer propostes per fer front a la crisi”.

Del Pacte de ciutat a la Mesa contra la crisi

La CUP va expressar al govern la poca claredat d’objectiu amb què la proposta de pacte de ciutat del govern va ser formulada i ha estat treballada els darrers sis mesos, que ha desembocat en una proposta, al parer de la CUP, més pràctica i encarada al treball real que no a declaracions d’intencions i d’objectius. Més enllà dels desacords puntuals en alguns dels continguts que han anat formant part del document de treball, fruït de la divergència lògica en una situació de crisi i confrontació ideològica, la CUP lamenta que el procés no es plantegés de forma més clara i amb un lideratge més clar des del principi.

Manquen actors i calen objectius, mesures i implementació de les mateixes

La CUP subscriu la constitució de la Mesa però segueix pensant, com ja ha expressat en altres ocasions, que manquen actors i agents a la mesa. Tanmateix la CUP creu que serà la pròpia agenda de treball de la mesa qui requerirà, al seu temps i d’acord amb les necessitats, la presència de més actors.

La CUP creu que una de les primeres accions de la mesa haurà de ser la de marcar les àrees d’actuació prioritàries per fer front a la crisi, començant per l’ocupació i la justícia social, i creu que el marc idoni per fer-ho és “l’Audiència Pública per l’ocupació” que la CUP va proposar al Ple fa dos mesos i que el Ple va aprovar. Audiència que es va acordar que seria un debat obert o procés de taules de treball participatives i que la Junta de Govern de demà, tal i com va acordar el Ple en la negociació de la moció amb el govern, tractarà per definir-ne les formes. Per a la CUP, doncs, la Mesa per la cohesió socials i l’impuls econòmic” és el marc idoni per abordar aquest debat en societat sobre l’estat i les sortides a la crisi, que marqui bona part del full de ruta a seguir per la mesa.

Prioritats de la CUP per a la mesa

La CUP portarà a la mesa les seves principals inquietuds i propostes per fer front a la crisi. Entre aquestes s’hi troben les polítiques d’ocupació i formació ocupacional, que han de ressituar-se ràpidament en el nou context i ser dotades de pressupost i eines per encara el futur laboral de la ciutat amb relatives possibilitats d’èxit. La CUP també plantejarà la creació d’un instrument financer públic i popular, que doti la ciutat de capacitat pròpia per a finançar projectes empresarials i cooperatius que generin ocupació, ara que els bancs no només no ajuden sinó que col·laboren en l’aprofundiment de la crisi a tots els nivells. La dinamització del comerç en general i dels barris en particular, l’aposta tecnològica de la ciutat, una política activa per treure els pisos buits a lloguer o la reflexió estratègica també entorn als sectors primaris i secundaris a la ciutat i l’entorn, la internacionalització de Vilanova en diferents àmbits, la no externalització dels serveis públics i la remunicipalització dels serveis ja externalitzats, són altres de les inquietuds de la candidatura.

25 de juliol de 2012