La CUP vol que les carteleres electorals quedin posades per a les entintas de la ciutat de Mataró

L’Ajuntament tornarà a posar cartelleres per a ús exclusiu dels partits polítics durant la campanya electoral. Mentrestant, les entitats de la ciutat que volen penjar […]


L’Ajuntament tornarà a posar cartelleres per a ús exclusiu dels partits polítics durant la campanya electoral. Mentrestant, les entitats de la ciutat que volen penjar cartells s’exposen a sancions de l’Ordenança Municipal, que només permet penjar-los en unes cartelleres i plafons que, si no hi ha eleccions, ningú no sap on són.

Un cop acabada la campanya l’Ajuntament retira les cartelleres fins a les properes eleccions. Instal·lar i desinstal·lar les cartelleres implica una despesa innecessària que paguem amb diners publics de tota la ciutadania.

Hi ha una Ordenança que prohibeix penjar cartells en espais públics però en canvi l’Ajuntament no facilita espais públics com ara cartelleres on fer-ho correctament. La imposició de sancions per manca d’espais on penjar cartells ha generat malestar en moltes entitats vives de la ciutat.

Atès que deixar les entitats de Mataró sense espais públics per expressar-se és totalment contradictori amb la “participació ciutadana” que l’actual govern diu que està impulsant amb la reforma del model de participació institucional, el Grup Municipal de la CUP formula dos precs en el Ple Municipal del mes d’octubre:

1. Que les que les cartelleres que es munten i es desmunten durant les campanyes electorals quedin instal·lades de manera permanent per a ús de les entitats ciutadanes sense ànim de lucre de Mataró.

2. Que l’Ajuntament estudïi, conjuntament amb les entitats, l’ampliació de la cobertura de cartelleres públiques a tota la ciutat.

4 d'octubre de 2012