La CUP vol posar al congelador el Consell de Garanties Estatutàries fins a l’aprovació d’un nou status polític

La CUP-CC ha presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei de reforma de la llei del consell de garanties estatutàries presentada pel grup parlamentari CSQP.


“Mentre la ciutadania de Catalunya no hagi aprovat en referèndum un nou status polític per a Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries no emetrà dictàmens atès que no disposa de norma legitimada popularment en relació a la qual desenvolupar tasques de control”. Aquesta és la disposició que la CUP-Crida Constituent vols que contingui la llei 2/2009 de 12 de febrer del Consell de Garanties Estatutàries. 

La CUP-CC ha presentat una esmena a la totalitat a la proposició de llei de reforma de la llei del consell de garanties estatutàries presentada pel grup parlamentari CSQP. La proposició de llei presentada per CSQP pretén reforçar el Consell de Garanties Estatutàries i el termini per a l’emissió dels seus dictàmens. Per contra el grup parlamentari de la CUP-CC opina que el Consell de Garanties Estatutàries no està legitimat ja que s’empara en un Estatut no avalat per la ciutadania de Catalunya. 

En l’exposició de motius de l’esmena a la totalitat, la CUP-CC recorda que el juliol del 2010 el Tribunal Constitucional va modificar el text estatutari que havia estat aprovat per referèndum “en una sentència històrica que va esmenar la voluntat popular”.  Així doncs “des d’aquell moment es dóna la contradicció jurídica evident que el poble va aprovar un estatut que no és el que regeix a la comunitat autònoma de Catalunya.” 

L’esquerra independentista recorda que “el Tribunal Constitucional a l’Estat i el Consell de Garanties Estatutàries a Catalunya han acceptat assumir un paper censurador de la voluntat popular expressada en el darrer cicle electoral” i alerta que “aquests organismes que han anat reproduint una visió tancada i restrictiva del bloc de constitucionalitat reconvertint les normes fonamentals en autèntics taps a la sobirania popular”. 

L’esmena a la totalitat de la CUP serà discutida i votada quan aquesta proposició de llei de CSQP entri al debat al ple, probablement durant aquest mes de maig.

28 d'abril de 2017