Davant la decisió de Poble Lliure de concórrer a les eleccions espanyoles

La Candidatura d’Unitat Popular ha decidit activar el mecanisme i espais de debat de l’organització per tal de donar resposta a l’anunci fet avui de Poble Lliure de concórrer a les eleccions espanyoles del proper 28 d’abril al marge de l’acord del Consell Polític de la CUP celebrat el passat diumenge.


Davant l’anunci fet avui de Poble Lliure de concórrer a les eleccions espanyoles del proper 28 d’abril, la CUP vol constatar que considera que la decisió de Poble Lliure és transcendental per a la CUP, per a la Unitat Popular i per a l’Esquerra Independentista, afectant directament al marc de relacions establert fins ara.

En aquest sentit, creiem que després d’un procés assembleari de debat intens i complex en el si de la nostra organització, la decisió de Poble Lliure de presentar-se a les eleccions espanyoles pot tenir conseqüències en la construcció de la Unitat Popular i caldrà analitzar-les i avaluar-les a curt i mitjà termini.

Per aquest motiu, activarem els mecanismes i espais de debat de l’organització per donar resposta a aquesta situació i a les relacions polítiques que se’n deriven i per abordar els esdeveniments en relació a les eleccions del 28A, tal com establir el passat 10 de març, i alhora els elements de fons i a llarg termini en relació a la construcció de la Unitat Popular als Països Catalans.

12 de març de 2019