L’equip de govern de Sant Boi, format per PSC i ICV, nega la paraula als ciutadans al proper ple.

La Candidatura d’Unitat Popular de Sant Boi mitjançant el seu representant a la Plataforma Aturem Eurovegas en Lluis Artigas i Torrents vol fer públic la […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Sant Boi mitjançant el seu representant a la Plataforma Aturem Eurovegas en Lluis Artigas i Torrents vol fer públic la falta de valors democràtics i l’actitud dictatorial de l’Alcalde de Sant Boi i del seu equip de govern.

En Lluis Artigas i Torrents amb el recolzament de tota l’assemblea local de la CUP de Sant Boi vol manifestar el següent:

Ja veiem tots quins és el grau democràtic que té aquest equip de govern i l’alcalde que el presideix. Jo, per sort, no vaig viuere la dictadura però crec que tampoc estic vivint la democràcia. És indignant que un alcalde no vulgui escoltar la paraula d’un organ democràtic i social que forma part del propi ajuntament que ell presideix. A més, els arguments jurídics que esgrimeixen són incorrecte al meu entendre.

                 Primer: en l’últim ple no hi va haver una intervenció del públic sobre el mateix tema. El que hi va haver, i així es pot veure reflectit en la convocatòria a l’últim Ple, és la votació d’una moció d’ICV, moció que intentava recolzar el posicionament del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat contrari al projecte Eurovegas que va ser llegit per un membre del CECBL.

                    Segon: l’article 137.6 del ROM diu textualment: ‘137.6 La presidència de cadascun dels consells sectorials correspon als regidors titulars de la ponència respectiva, segons el corresponent decret de l’alcaldia.’ Per tant, al tinent d’alcalde n’és el president però això no vol dir que en sigui el representant exclusiu, ni que aquest no pugui nomenar un representant d’entre els membres del consell.

                    Tercer: La proposta es podria fer arrivar a l’equip de govern, sí. Però el que el Consell vol no és això. El que vol és exposar el seu posicionament al Ple i enlloc diu que no ho pugui fer, ans el contrari: l’article 124.14 del ROM sobre els drets dels ciutadans diu que els ciutadans tenen el dret a: ‘Article 124.14 A demanar la paraula i intervenir en les sessions plenàries’. També en l’article 126 del ROM que tracta sobre les intervencions al Ple en el seu punt 2 diu: ‘Els ciutadans/nes de Sant Boi podran fer ús de la paraula en el torn de precs i preguntes en els plens ordinaris per tractar sobre temes concrets d’interès municipal i, per tant, se n’exclouen aquells temes que només interessin i/o afectin a l’interessat/da.’ i en el seu punt 4 que diu: ‘En relació a la sol·licitud d’intervenció que sigui realitzada per diverses persones interessades per defensar una mateixa posició, es designarà un portaveu o un per cadascuna de les posicions que es pretenguin defensar i siguin unes contràries a les altres.’

 Ja és hora de començar a possar noms a aquest desproposit. El PSC de Sant Boi està actuant despoticament en aquest afer. El senyor Jaume Bosch està aplanant el camí per la desaparició del Parc Agrari del Baix Llobregat. Quins interesos ocults i tenen els barons del PSC del Baix Llobregat? Quins interesos amagats i tens Jaume Bosch, Miguel Angel Carcelen o Celso Gonzalez entre d’altres? Què penseu fer ICV amb aquests companys de viatge?

Lluís Artigas Torrens
Membre de l’assemblea de la CUP de Sant Boi de Llobregat.  

23 de juny de 2012