Exigim que es faci obligatori dur equips de protecció entre tot el personal professional que fa atenció domiciliària a població de risc

Des de la CUP es demana a la Generalitat que s’endureixin els criteris per garantir l’obligatorietat d’Equips de Protecció Individual (EPI) adequats per a tots els professionals de fan visites a domicili a diari a persones en situació de risc per minimitzar la propagació del COVID-19, ja sigui per als professionals de la sanitat primària o dels serveis socials com també per als Serveis d’Assistència Domiciliària (SAD) de tot el país. 


Aquesta demanda arriba després que s’hagi detectat mancances en alguns SAD locals, on algunes empreses concessionàries argumenten que el decret del Govern només “recomana” l’ús d’aquests equipaments entre el personal, quan aquestes treballadores tenen un contacte directe i diari amb persones amb dependència i població de risc a molts domicilis de Catalunya i molts cops l’empresa no es facilita mesures adients de protecció (mascaretes FFP2, EPIS, guants, solucions hidroalcohòliques i respiradors), com està passant actualment a ciutats com Terrassa i Granollers. 

En aquest sentit, la CUP demana que aquesta mesura es faci obligatòria per minimitzar la propagació del COVID-19 tant entre el personal laboral com entre les persones amb dependència que són visitades. Alhora, també es demana que la Generalitat prioritzi les necessitats i demandes de totes les professionals que fan atenció directa i diària a població de risc. 

28 de març de 2020