Girona: La CUP s’afegeix a la campanya «Catalunya Lliure de bosses»

Impulsarà a Girona la campanya amb la finalitat de conscienciar la ciutadania gironina sobre la necessitat de reduir el consum de bosses de plàstic. Aprofitant […]Impulsarà

a Girona la campanya amb la finalitat de conscienciar la ciutadania

gironina sobre la necessitat de reduir el consum de bosses de plàstic.


Aprofitant que recentment s’ha presentat a Girona la campanya

Catalunya Lliure de bosses, la CUP ha presentat aquesta setmana una

proposta de moció basada en la campanya . La proposta adreçada als

grups municipals amb representació, pretén impulsar a Girona una

campanya que ja s’està duent a terme a molts municipis del principat i

que té per objectiu reduir el consum de bosses de plàstic. A Catalunya

es consumeix una mitjana de 5,4 bosses/habitant que provoquen 10.000

tones de residus anuals, que suposen un 2% del total de residus i una

gran quantitat d’emissions de gasos contaminants.


La CUP valora positivament que

l'Equip de Govern esdevingui sensible a la proposta de la campanya; per

això l’animem a implementar mesures encaminades a conscienciar la

ciutadania de la necessitat urgent que hi ha de reduir el consum de

bosses i embolcalls de plàstic. Considerem oportú que el Mercat del

Lleó i d’altres establiments i comerços de la ciutat distribueixin

bosses de roba i d’altres estris reutilitzables per a transportar i

carregar la cistella de la compra.


Tanmateix creiem necessari

anar més enllà i que Girona esdevingui una ciutat de referència pel que

fa a la reducció de plàstic i al foment dels envasos reutilitzables Les

propostes recollides a la moció són prou avançades com per capgirar la

situació actual i fer passes cap un model de ciutat que superi la fase

de consumisme irresponsable en que ens trobem actualment immersos.


 


Però per tal que la

campanya esdevingui un èxit cal emmarcar-la en una estratègia global de

polítiques ambientals basades en el decreixement, un estratègia que

situï Girona en els paràmetres de la racionalitat, l'ecoeficiència i la

qualitat de vida.


 

24 de maig de 2008