Girona: La CUP impulsa mocions als ajuntaments demanant la readmissió d’un treballador acomiadat.

La CUP impulsa mocions als ajuntaments demanant la readmissió del treballador acomiadat per l’empresa PRODAISA-GENERAL DE SERVEIS. La CUP es pronuncia a favor de la […]

La CUP impulsa mocions als ajuntaments demanant la readmissió del treballador acomiadat per l’empresa PRODAISA-GENERAL DE SERVEIS. La CUP es pronuncia a favor de la llibertat sindical.


El passat dimecres dia 25 de juny, el Sr. Francesc Urgell, treballador de les empreses PRODAISA-GENERAL DE SERVEIS va ser objecte d’acomiadament improcedent (tal com reconeix l’escrit de notificació tramés per la direcció de l’empresa) El veritable motiu d’aquesta actuació era el d’impedir la presentació d’una candidatura (encapçalada pel treballador ara acomiadat) a les eleccions sindicals per a constituir els òrgans de representació dels treballadors i treballadores en aquestes empreses. 


Aquesta actuació es va complementar amb l’obertura d’expedients a altres treballadors (que formaven part de la candidatura, o li donaven suport). Per part de diverses organitzacions sindicals, entitats ciutadanes i partits polítics, s’ha denunciat aquesta greu situació que constitueix un atac frontal a les llibertats sindicals bàsiques i en general a les llibertats i drets que han de ser respectats i defensats en qualsevol societat que es consideri democràtica. 


D'altra banda, les empreses PRODAISA-GENERAL DE SERVEIS són concessionàries de serveis públics d'interès general en diversos municipis de les nostres comarques. Sense que en cap cas es vulgui posar en qüestió la legalitat i procedència –en principi- de la concessió, ni tampoc el seguiment, els resultats i els nivells de satisfacció relatius als serveis públics prestats, sembla evident que cap d'aquests consistoris no poden quedar indiferents davant un cas tan greu d'atac a les persones dels treballadors (que amb la seva feina han de garantir la idoneïtat d'aquestes prestacions públiques), i als seus drets sindicals i també a la convivència democràtica en general.


Per tot plegat, es proposa a diferents plenaris dels pobles on l’empresa presta el seus  serveis a adreçar-se a la direcció d’aquestes empreses demanant que es deixi sense efecte l’acomiadament i es reconsiderin tots els expedients oberts, amb la finalitat de restablir un clima normal (d’acord amb la legislació vigent) que permeti, en qualsevol cas, el lliure exercici dels drets sindicals.

8 de juliol de 2008